دانلود فایل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی: بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موضوع:

بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

در دنياي امروزه هيجانات، تنش ها، عصبيت ها و عوامل متعددي از اين قبيل حاكم بر زندگي روزمره افراد هستند.

هر كدام از افراد جامعه امروزي در برخورد مستقيم با انواع استرسها و شرايط عصبي قرار دارند. محيط زندگي اجتماعي، خانواده و هر آن چیز که فرد با آن در ارتباط می باشد ميتواند بعنوان عامل تنش زا جريان زندگي اورا به سمت بحران ها و نگراني ها سوق دهد.

امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عكس العمل افراد را تعيين مي كنند. بدين ترتيب كه وقتي فردي يك تجربه ناخوشايند و استرس همراه با آن را دريافت مي كند واكنش منفي بصورت اضطراب خود كم بيني، افسردگي و غيره را از خود بروز مي دهد. زيرا قدرت برخورد مقابله طبيعي با مشكلات را در نيافته و شايد نمي تواند كه دريافت صحيحي از موقعيت خود داشته باشد.

از معضلات جامعه امروزي و شايد از بزرگترين آنها مسائل اضطراب می باشد و افسردگي كه هر كدام را به اختصار بيان مي داريم.

اضطراب، دلشوره، تشويش، نگراني، دلهره، دلواپسي، بي قراري، دل آشوبه و نابساماني حالاتي هستند كه هر انساني خواه و ناخواه آن را تجربه كرده می باشد. مي توان با اطمينان گفت كه امكان ندارد بشر در اين جهان زيسته باشد و تجربه اضطراب را نداشته باشد (معانه، 1370).

ممكن می باشد اضطراب را يك نوع درد داخلي دانست كه سبب ايجاد هيجان وبه هم ريختن تعادل موجود مي گردد و زیرا بشر دائما به مقصود برقراري تعادل كوشش مي كند بنابراين مي توان گفت كه اضطراب يك محرك قوي می باشد.

امكان دارد اين محرك مضر باشد و اين خود بستگي دارد به درجه ترس و مقدار و خطراتي كه متوجه فرد می باشد (شاملو 1369).

در برخي از ديدگاه ها گفته مي گردد كه هنگامي احساس اضطراب دست مي‌دهد كه فرد با موقعيتي روبرو گردد كه كنترلي بر آن ندارد بطور كلي كنترل ناپذير بودن آن چیز که روي مي دهد و احساس درماندگي در برابر آن باعث مي‌گردد كه فرد در موقعيتي فشار زا قرار گرفته احساس اضطراب نمايد.

هر آدمي براي رويارويي با موقعيت فشار زا روش خاص خود را دارد گاهي فرد هيجان را در مدار توجه قرار مي دهد و بجاي درگيري با مساله اضطراب زا سعي مي كند، به طرق ديگري از اضطراب خود بكاهد، گاهي خود مساله را در مدار توجه قرار مي دهد.

موقعيت اضطراب زا را ارزيابي مي كند و سپس دست به كاري مي زند تا آن موقعيت را تغيير دهد يا از آن اجتناب نمايد. (هيلگارد به 1369)

اگر چه مقدار محدودي اضطراب براي رشد بشر ضرروي می باشد ولي مقدار آن نيز باعث اختلال رفتار مي گردد واغلب اوقات شخص را مجبور به نشان دادن رفتار نوروتيك يا پسيكوتيك مي نمايد (شاملو، 1369).

موقعيت هاي گوناگون زندگي خانوادگي اجتماعي تحصيلي، شغلي همگي مي‌توانند عوامل تنش زا را ايجاد و يا تشديد نمايند.

چنانچه فردي در يك موقعيت خاص شغلي قرار گرفته باشد كه همواره استرس، نگراني ترس ويژگي شغلي او را تشكيل دهد خود او نيز حالت هاي اضطراب را تجربه مي كند و اين موقعيت هاي اضطراب زا تا حدودي بهداشت رواني فرد را بر هم مي زند.

بدين ترتيب مي بايست با تحقيق هر چه بيشتر در زمينه عوامل اضطراب زا و غلبه بر آنها به نحو طبيعي و صحيح موقعيت هاي تنش زا را كاملا درك نموده و راه مقابله با آن را ايجاد نمائيم تا شايد بتوان تا حدود زيادي معضل بزرگ جامعه امروزي كه مسائل ناشي از اضطراب می باشد را از بين ببريم.

افسردگي بيماري بسيار شايعي می باشد كه با وجود تحقيقات دامنه‌دار در‌ مورد علل، علائم و طرق درمان آن متاسفانه در بيشتر جوامع امروزي و مانند جامعه خود ما در نظر داشتن آن مبذول نشده می باشد. علائم افسردگي را تا مدتها به عوامل ديگري زیرا ضعف اعصاب، عصبانيت هيپوكندرياك و غيره نسبت مي‌دادند به همين سبب تشخيص صحيح و درمان آن به تعويق مي انجاميد (امانت 1338).

بيماري افسردگي بيماري می باشد كه خصوصيت اول و عمده آن تغيير خلق می باشد و شامل يك احساس غمگيني می باشد كه از يك نااميدي خفيف تا احساس ياس شديد ممكن می باشد نوسان داشته باشد. اين تغيير خلق نسبتا ثابت و براي روزها، هفته ها، ماه ها يا سال ها ادامه دارد. افسردگي بر روي كل ارگانيسم اثر مي كند و تمام حوزه هاي زندگي يك فرد را تحت تاثير قرار مي دهد اين اثر در احساسات، نيرو، كشش، فكر كيفيت، علائق فرد نمايان مي گردد (وهابزاده، 1364).

مقصود از اختلالات عاطفي گونه هايي از سازمان يافتگي هاي مرضي می باشد كه در وهله نخست دگرگوني و فروريختگي خلق و خوي در آنها بصورتي بارز به چشم مي خورد، رفتارهايي كه در اين حالات نظاره مي گردد در دو قطب كلي شادي غمگيني مشاركت دارند، وجود بي نظمي هايي در تفكر منطقي و محتواي آن در افسردگان بدون در نظر داشتن نوع آنان به ثبت رسيده می باشد
(منصور و دادستان، 1368).

در روانپزشكي، افسردگي را تغيير خلق در جهت غمگيني مي دانند، بارزترين علامت بيماري افسردگي همانا خلق افسرده ايست كه به درجات مختلف ممكن می باشد پديد آيد. در پاره اي از موارد خلق افسرده ممكن می باشد تنها علامت بيماري باقي بماند به هر حال در اين بيماري كليه اعمال حياتي متناسب با خلق افسرده تغيير مي كند. (اخوت و جليلي، 1363).

همانطور كه ميدانيم افسردگي تنها علامت عاطفي نيست و همراه با افسردگي، بيخوابي و بي اشتهايي، خودكشي، احساس بي ارزش و فراوان ديده مي گردد. حدود افسردگي گاهي با موقعيت موجود متناسب نيست و گاهي حتي خود فرد از آن آگاهي ندارد. (پور افكاري، 1364).

تقريبا هر كس گهگاه احساس افسردگي مي كند اكثر ما گاهي وقتها احساس غم ورخوت مي كنيم و به فعاليتهاي لذت بخش علاقه اي نشان نمي دهيم. افسردگي پاسخ طبيعي آدمي به فشارهاي زندگي می باشد. عدم موفقيت در تحصيل يا كار از دست دادن يكي از عزيزان و آگاهي از اينكه بيماري يا پيري توان ما را به تحليل مي برد مانند موقعيت هايي هستند كه اغلب موجب بروز افسردگي مي شوند افسردگي تنها زماني نابهنجار تلقي مي گردد كه با واقعه اي كه رخ داده متناسب نباشد و يا فراتر از حدي كه براي اكثر مردم نقطه آغاز بهبود می باشد ادامه يابد (براهني و همكاران، 1368).

افسردگي واكنشي می باشد كه در نتيجه پيدايش موقعيتهاي نامساعد ايجاد مي گردد و از لحاظ پزشكي يك نوع آزردگي می باشد كه فعاليت و قابليت حياتي جسماني و عقلاني فرد را كاهش مي دهد. و بطور اختصار مي توان گفت كاهش يافتن نيرو و فعاليت جسماني رواني موجب آزردگي مي باشد. (آگاه، 1355).

افسردگي طبيعي و متعادل در بشر واكنش می باشد يك عامل بيروني كه فرد از آن آگاه می باشد و محروميت آن را آگاهانه درك مي كند.

بايد بدانيم كه واكنش افسردگي با واكنش نوروتيك آن از دو جنبه فرق مي‌كند يكي اينكه افسردگي در فرد نوروتيك از لحاظ شدت نامناسب با محرك بيروني می باشد و دوم اينكه در افرادي ظاهر مي گردد كه بعلت خصوصيات خاص شخصيتي آمادگي و زمينه ابتلاء به آن را داشته اند. (شاملو 1364).

همه ما معناي غم وافسردگي را مي دانيم وگاه بي گاه دچار اين حالت شده ايم. نا اميدي عشق، مرگ وشركت در عزا و بعضي از مسائل مردم را غمگين مي سازد. در بيماران افسرده نيز افسردگي بعلل همين مسائل ايجاد مي گردد ولي زیرا شخص قبلا به سبب احساس حقارت و عدم كفايت مستعد بيماري می باشد به كلي مغلوب مي گردد و افسردگي ايجاد مي گردد (بيرجندي، 1364).

مشاهدات بين الملي بدون ارتباط با كشور تحت مطالعه با افسردگي يك قطبي را در زنها 2 بار شايعتر از مردها نشان داده می باشد. هر چند علل اين اختلاف معلوم نيست اين تفاوت را ناشي از استرس هاي متفاوت زايمان، درماندگي آموخته شده و آثار هورموني نهفته مي دانند (پورافكاري، 1368).

با در نظر داشتن افسردگي فراوان در جامعه كنوني ما، پژوهش حاضر در اين زمينه تدوين شده ، باشد تا گامي هر چند كوچكتر در راه شناخت انواع درمان آن برداشته گردد.

پژوهشگر اميدوار می باشد كه گرچه اين پژوهش ممكن می باشد نتواند آن گونه كه بايد افسردگي را معلمان مدارس مورد سنجش قرار دهد، ولي حداقل گامي می باشد كه در اين راه برداشته مي گردد و انگيزه هايي را براي ادامه پژوهش هاي آزمايشي در اين زمينه در ذهن علاقمندان بر انگيزد.

هدف پژوهش

انسانها در جامعه امروزي در معرض انواع تنش ها و فشارها قرار مي گيرند. فشارهايي كه با پيشرفت جوامع در زمينه تكنولوژي و صنعت به مراتب بيشتر شده وموجبات بروز مشكلات جسمي و روحي فراواني را براي افراد فراهم مي آورد. فشارها و معضلات عديده اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي سبب مي گردد كه وجود بشر سريعتر از گذشته فرسوده گردد و روان حساس آدمي زودتر در معرض انواع بيماري ها قرار گيرد بخصوص دراين ميان تولد كودكان استثنايي مشكل را دو چندان كرده می باشد.

در اين راستاست كه مسئله اي بنام تربيت و آموزش و تحت الشعاع آن مدارس استثنايي و كادر آموزشي مطرح مي گردد.

شايد يكي از مهمترين عوامل ترقي در زمينه آموزش اين كودكان در هر جامعه اي، وجود معلمان و دبيران كار آزموده و مجرب می باشد كه با مراقبتهاي دقيق و آموزش و روش دلسوزانه توام باشد.

و در آموزش وتربيت اين كودكان، اگر مثلثي را فرض كنيم كه يك زاويه آن كودك در زاويه ديگر والدين باشند، در راس آن معلمان و دبيران قرار دارند.

معلمان علاوه بر اينكه در دروس كتب را به كودكان مي آموزند تأثیر تربيت كردن آنان را براي ورود به جامعه اي بزرگتر را به عهده دارند و چه بسا در اين راستا خود نيز به مرور زمان دچار معضلات عديده جسمي و روحي گردد. چرا كه برخورد دائمي با مشكلات روحي و جسمي كودكان مي تواند وجود هر فردي را تحت تاثير قرار دهد.

بدين تربيت از آن چیز که گفته گردید در مي يابيم كه سلامت رواني كادر آموزشي از درجه اهميت بالايي برخوردار می باشد و هدف از اين پژوهش درك و دريافت پديده افسردگي و اضطراب ومسايل ناشي از آنها و ارائه راه حلهاي مناسب در جهت ياري کردن به كادر آموزشي مدارس می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 131

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***