فایل پژوهش: پایان نامه نگرش دبیران نسبت به تاثیر انواع دورهای کوتاه مدت ضمن خدمت بر توانایی های شغلی آنان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه:

مبنای ثروت آفرینی در اقتصاد امروزه دانش و تخصص می باشد آینده از انقلابی خبر می دهد که نیروی حرکت آن از اندیشه های انسانها سر چشمه می گیرد بی شک عصر حاضر ، عصر سازمان هاست و متولیان این سامان ها ، انسانها هستند . انسانهایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت یعنی تفکر ، می تواند موجبات تعالی ، حرکت و رشد سازمان ها را پدید آورد . در فضای پر شتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز ، آن چیز که که منجر به کسب مزیت رقابتی سازمانها می گردد ، نیروی انسانی با کیفیت خلاق و پویاست از این رو در عصر حاضر ، منابع انسانی دانشگر به عنوان مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده ترین دارایی نامشهود قلمداد دانست ( طبرسا و احدیان ، 1386 ، ص 14 ) .

از آنجا که نیروی انسانی کارامد ، باارزشترین منبع هر سازمان به حساب می آید قسمت اعظم سرمایه از آنجا که نیروی انسانی کارامد ، باارزشترین منبع هر سازمان به حساب می آید قسمت اعظم سرمایه گذاری ها معطوف به نیروی انسانی گردیه می باشد . مهم ترین ابزاری که در این مقصود مورد بهره گیری قرار می گیرد آموزش می باشد که با هدف ارتقا کیفی سطح مهارت ، دانش ، و توجه موجب توانمندی افراد در ایفای وظایف خود و کامیابی سازمان ، مورد بهره گیری قرار می گیرد . ( خراسانی و حسن زاده بارانی نمود ، 1386 ، ص 40 ) .

اهمیت این امر تا آنجا می باشد که مطابق استانداردهای ایزو 9001 بایستی روشها اجرایی برای مدیریت تحصیلات آموزش و شایستگی کارکنان تعیین و مدون شده به اجرا در آمده و نگهداری گردد تا بدین وسیله توسعه نظام مندی در شایستگی افراد ایجاد گردد . سازمان بایستی نیازهای آموزشی را شناسایی نموده ، امکانات آموزشی را فراهم آورده و تاثیر آن را را ارزیابی نماید . این امر تضمین می کند که کلیه فعالیتهای تاثیر گذار بر کیفیت محصول و خدمات ، توسط افراد شایسته انجام گردد . ( قلیچ لی ، 1386 ، ص 154 )

از این رو سازمان بایستی زمینه رشد و توسعه دانش کارکنان خویش را فراهم کرده و بسترهای مناسبی را در این زمینه ایجاد کند . این کار در آغاز با برگزاری کلاس ها و جلسات توجیهی جهت آشنایی با فرایندهای کاری سازمان و کلاس های آموزشی ، دانش و اطلاعات کارکنان روز آمد می گردد تا آنها بتوانند با ترکیب اطلاعات و تجربیات کاری ، دانش و توانمندی خود را ارتقاء  دهند . در این راستا در نظر داشتن امر آموزش در راستای افزایش توانمندیهای کارکنان برای سازمان ها دارای اهمیت بسیار می باشد . بدین تریب ، با در نظر داشتن اهمیت امر آموزش در سازمان ها ، در این مقاله به بحث ضرورت آموزش کارکنان بخصوص کتابداران و ضرورت مطالعه برنامه های آموزشی در سازمان پرداخته می گردد .    

 

 

اظهار مسئله :

سازمانها ی امروزی از ارکان مهمی ازقبیل سرمایه ، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت تشکیل شده یافته اند که به زعم بسیاری از صاحبنظران ، نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین می باشد . زیرا کارایی سازمان ها منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروهها در دایره صنفی و ستادی می باشد از آنجایی که 70 درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد ، لذا تامین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیت های آموزشی منظم در تمامی سطوح سازمانها می باشد . ( عباسیان ، 1385 ، ص 170 ) .

آموزش منابع انسانی را یک سرمایه گذاری قلمداد کرده اند زیرا سازمانها متناسب با عصر فناوری اطلاعات به گونه مداوم کوشش می کنند فرصت هایی را برای توسعه توانمندیهای منابع انسانی خود فراهم سازند تا عملکرد آنها بهبود یابد پس در جامعه که به سرعت در حال دگرگونی می باشد آموزش کارکنان نه تنها مطلوب بوده ، بلکه فعالیتی می باشد که هر سازمان بایستی برای آن منابعی در نظر بگیرد تا همواره منابع انسانی کارامد و مطلعی در اختیار داشته باشد . ( رنگریز و عظیمی ، 1385 ، ص 184) .

البته نوع و میزان آموزش کارکنان سازمانها به میزان اهمیت کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده به مشتریان یا ارباب رجوع و همچنین به اهمیت مهارت های نیروی کار برای سازمان بستگی دارد که در یک طبقه بندی کلی به دو نوع آموزش قبل از خدمت و آموزش ضمن خدمت تقسیم می گردد (فتحی و اجارگاه ،1386 ، ص 4)

امروزه آموزش و پرورش منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی های اصلی دستیابی به سرمایه انسانی و سازگاری مثبت با شرایط تغییر قلمداد می گردد . به دلیل ویژگیهای که نفس هر نوع کار با خود به همراه دارد و هم چنین به دلیل تغییر و توسعه فناوری ها ، در بسیاری از موارد کارکنان سازمانها فاقد بعضی از توانمندیهای لازم برای انجام وظایف محوله می شوند . از طرف دیگر ممکن می باشد سازمانها پس از گزینش کارکنان متوجه گردد که آنها مهارتها ، دانش و یا توانایی انجام موفقیت آمیز فعالیتها را ندارند و بایستی آنها را برای انجام بهتر وظایف شان آموزش داد و یا اگر سازمان مایل به بهره گیری خود در مقام هایی با مسوئلیت بیشتر باشد ، به اجبار مبادرت به تامین طیفی از اثربخش بودن دوره های آموزش ضمن خدمت می باشد برای نیل به این هدف بایستی نقاط ضعف و آسیبهای تهدید کننده این دوره ها شناسایی  وبرطرف شوند ( جزنی ، 1380 ، ص 308 )

بر همین اساس ما به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که آیا دورهای آموزشی کوتا مدت ضمن خدمت معلیمن مقطع متوسطه توانسته می باشد بعضی از توانایی های شغلی آنها را افزایش دهد ؟

اهمیت و ضرورت پژوهش :

تاکید بر داشتن کارکنان ماهر رمز موفقیت بسیاری از سازمانهاست بدین مقصود بسیاری از سازمانها برنامه های آموزش ضمن خدمت را طراحی و اجرا کرده اند . اگر چه آموزش ضمن خدمت اغلب در ارتباط با کارکنان جدید بکار می رود اما برای به روز کردن و یا گسترش مهارتها ی کارکنان فعلی به هنگام ارائه روشها و رویه های کاری جدید نیز مورد بهره گیری قرار می گیرد .

در جامعه ای که سازمان ها ی آن شدیدا به دانش و مهارت خود متکی باشد ، عیان می باشد که موسسات آموزش ضمن خدمت نقشی بسیار حیاتی و مهم در توسعه سرمایه های انسانی دارند ، در ایران نیز از سال 1327 آموزش ضمن خدمت کارکنان در قلمرو فعالیت های دولت قرار گرفت و با تشکیل واحدهای و مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانها و وزارتخانه ها ، برگزاری دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت و سپس بلند مدت توسعه پیدا نمود . یکی از این مراکز ، مراکز آموزش مدیریت دولتی سابق بود که سازمان امور اداری و استخدامی سابق در تیرماه 1348 به مقصود آموزش مدیریت و فنون اداری آن را تاسیس نمود این مرکز سپس با موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ادغام و موسسه آموزش و پرورش مدیریت دولتی تشکیل گردید که به لحاظ تشکیلات اداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وابسته بود که پس از انحلال سازمان ، وظیفه آموزش کارکنان سازمانها ی دولتی امروزه به دفتر آموزش و پژوهش استانداریها وگذار شده می باشد به گونه کلی امروزه دفتر آمورش و پژوهش استانداریها چهار نوع دوره آموزشی ضمن خدمت ، شامل دورهای توجیهی ، شغلی ، عمومی و بهبود مدیریت برگزار می کنند که دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس نیز به صورت گسترده مبادرت به برگزاری این دورها نموده می باشد . به گونه که در طی سالهای اخیر به گونه متوسط سالیانه نزدیک به ده هزار نفر از کارکنان سازمانها مختلف دولتی استان فارس در این مرکز انواع مختلف آموزش های ضمن خدمت را طی کرده اند که با صرف هزینه ووقت بسیار همراه بوده می باشد . ( دفتر آموزش و پؤورش استانداری فارس ، 1388 ) . اما این نکته قابل تامل می باشد که صرفا آموزش و اجرای دوره های آموزش نمی تواند به سازمان درراه رسیدن به اهداف خویش کمک کند . آموزش ها بایستی با در نظر داشتن اصول و روشهای علمی بنا گذاشته شموند تا نتیجه بدست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد . ( عباسیان ، 1385 ، ص 170 )

بدین مقصود بایستی ضعف ها و آسیب های وارده بر این دوره ها شناسایی و مرتفع شوند تا باعث هدر دادن سرمایه های سازمان نشود . در زمینه آسیب شناسی دورهای آموزش ضمن خدمت در این مرکز و سایر مراکز آموزش ضمن خدمت در ایران ، کمتر از هر زمینه دیگری تحقیقات جامع انجام شده می باشد .

یکی از علت های کم توجهی به این امر این می باشد که ارزشیابی از برنامه های آموزشی مورد توجه دقیق و صحیح قرار نگرفته می باشد . عدم ارزشیابی ناکافی و نادرسب با فلسفه اصلاح مداوم و بهبود برنامه آموزشی در تناقض می باشد ، زیرا تنها از طریق ارزشیابی آموزشی می توان نقاط ضعف و معایب را شناسایی نمود و در  راستای بهبود آنها قدم برداشت . ( فتحی ، اجارگاه ، 1386 ، ص 287 ) . اگر برنامه های آموزشی ارزیابی نشود این احتمال هست که هر برنامه آموزشی کارکنان را اثر بخش تشخیص دهیم . نتایج تحقیقات نشان می دهد می توان به گونه موثر اثرات آموزش در سازمانها را ارزیابی نمود که عواملی نظیر ساختار سازمان ، اندازه سازمان و سطح موجود سرمایه های دانشی سازمان را مشخص نمود ه باشیم .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

 

 

اهداف پژوهش :

هدف کلی :

مطالعه و مقایسه توجه دبیران زن و مرد مقطع متوسطه نسبت به تاثیر انواع دورهای کوتاه مدت ضمن خدمت بر بعضی از توانایی های شغلی آنان در شهرستان سرپل ذهاب سال تحصیلی 90-89 .

اهداف جزیی :

1 مطالعه تاثیر آموزش های مهارت زندگی در افزایش رضایتمندی دبیران زن از این آموزشها

2 مطالعه تاثیر آموزش مهارتهای هفت گانه فناوری اطلاعات بر افزایش سطح هوش رایانه ای دبیران در هر دوجنس .

3 مطالعه تاثیر آموزشهای حرفه ای اختصاصی هر فرد هر رشته شغلی در تسریع بخشیدن به روز انجام وظایف روزانه دیران مرد و زن .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

سوالات پژوهش :

1 آیا توجه دبیران زن و مرد نسبت به کیفیت آموزشهای ضمن خدمت با هم متفاوت می باشد ؟

2 آیا توجه دبیران زن و مرد نسبت به دورهای آموزش مهارتهای زندگی با هم متفاوت می باشد ؟

3 آیا توجه دبیران زن و مرد نسبت به دورهای مهارتهای هفت گانه فناوری اطلاعات از جهت کیفیت این دورها در افزایش هوش رایانه ای آنها همسو می باشد ؟

4 آیا توجه دبیران زن و مرد نسبت به مفید بودن دوره های باز آموزی حرفه ای ( شغلی ) در تسزیع بخشیدن به فعالیتهای کاری روزانه آنها همسو می باشد ؟

5 آیا آموزش های ضمن خدمت بر ویژگی های شخصیتی معلمان می تواند موثز باشد ؟

فرضیات پژوهش :

1 بین توجه دبیران زن و مرد نسبت به کیفیت آموزشهای ضمن خدمت تفاوت معناداری هست .

2 بین توجه دبیران زن و مرد نسبت به دورهای آموزش مهارتهای زندگی تفاوت معناداری هست .

3 بین توجه دبیران زن و مرد نسبت به دورهای مهارتهای هفت گانه فناوری اطلاعات از جهت کیفیت این دورها تفاوت معناداری هست .

4 بین توجه دبیران زن و مرد نسبت به مفید بودن دوره های باز آموزی حرفه ای ( شغلی ) ارتباط معنادرای هست .

5 بین آموزش های ضمن خدمت و روش تدریس در بهبود روش تدریس معلمان ارتباط معناداری هست .

6 بین کیفیت ارزیابی آموزش های ضمن خدمت و بهبود عملکرد معلمان در کلاس درس ارتباط معناداری هست .

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :94

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com