دانلود فرمت ورد: پایان نامه رشته روانشناسی: بررسي تأثير نگرش هاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان

با عنوان : بررسي تأثير نگرشهاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

 موضوع:

بررسي تأثير توجه هاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان شهرستان رشت

 استاد مربوطه:

جناب آقاي دكتر جعفر پويا منش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول

مقدمه                                                                                           6

بيان مسئله                                                                                    8

اهداف تحقيق                                                                                  9

فصل دوم

انگيزه هاى فيزيولوژيائي در سطح تحقق نفس                                         14

تفاوت عز نفس با خود پنداره                                                                21

ريشه ها و ابعاد عزت نفس                                                                  22

عزت نفس بالا و پايين                                                                         26

شيوه پرورش                                                                                    28

بدرفتاري جسماني يا جنسي                                                               29

ظاهر جسماني                                                                                  30

تغييرات در خود پنداره                                                                           33

تغييرات در عزت نفس                                                                           35

راههايي بسوي هويت                                                                          37

عواملي كه بر رشد هويت تأثير مي گذارند                                                 40

فصل سوم

جامعه تحقيق                                                                                      44

روش نمونه گيرى                                                                                 45

اعتبار و رواني ابزار تحقيق                                                                      46

روش آمارى                                                                                         47

فصل چهارم

جداول پرسشنامه                                                                                 50

يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها                                                              51

يافته ها و تجزيه و تحليل آنها                                                                   55

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيرى                                                                                58

پيشنهادات                                                                                           60

پرسشنامه عزت نفس                                                                            61

مقياس تأييد خويشتن راتوس                                                                    65

منابع                                                                                                  71

فصل اول

بررسي تاثير توجه هاي صميمانه والدين بر تاييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان شهرستان رشت

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه:

شخصيت و اخلاق كودك تنها در ارتباط با والدين رنگ نمي گيرد بلكه افراد ديگري هم وجود دارند كه در برخي موارد نه تنها تاثير فوق العاده اي در كودك مي گذارند بلكه بسيار از يافته هاي والدين را در طريق تربيت نابود و زحمات و تلاشي آنها را خنثي مي سازند بدين نظر ضروري می باشد كه تأثیر آنها و ميزان اهميت شان را در تربيت شناخت و تاثير مثبت يا منفي كه آنان در ساختن يا ويران كردن بتاي اخلاقي و ديگر ابعاد وجود و شخصيت كودك دارند بدانيم بتدريج كه طفل رشد مي كند و پرورش مي يابد با كسان و بستگان ووالدين نزديك خويش و دستي با آنها و فرزندانشان در سنين بالاتر با دوستان و همسالان كوچه و محله خويش و همينطور بعد ما با افراد ديگر همه مي تواند در تاييد خويشتن تاثير بسزايي داشته باشد به حقيقت بايد اعتراف كرد كه افراد محيط زندگي كودك يعني همان ها كه بر شمرده شدند در زندگي او تأثیر مثبت يا منفي مي تواند داشته باشد كودك با فطرت پاك و با اندك مسامحه اي مي توان گفت بي رنگ و بي تفاوت به دنيامي آيد اين خانواده می باشد كه او صالح و با اعتقاد ببار مي آورد و حتي روابط دوستانه و سنجيده شده والدين هم مي تواند موثر باشد ما اهميت تأثیر وراثت و صفاتي را كه از اجداد به كودك منتقل مي گردد را ناديده نمي گيريم ولي قائليم كه تربيت مخصوصا در خانواده اين خصايص و صفات را تحت الشعاع قرار مي دهد و حتي در برخي موارد اثرآن را خنشي مي كند كودك مانند دفتري می باشد كه چيزي روي آن نوشته نشده و اين خانواده می باشد كه در آن دفتر جملات افتخار آميز يا ذلت آفرين مي نويسد و چيزهاي نا خوانا را خوانا مي كند خانواده شخصيت كودك را رنگ مي دهد حال بارفتار مناسب خود كه آن را در درك از خويشتن به حد خود شكوفايي مي رساند و اعتقاد را در آن بالا مي برد و خواء با رفتار نا مناسب خود باعث يك كودك بدون عزت نفس و اعتماد به نفس بالا مي گردد براساس روش تربيتي والدين می باشد كه طفل در آينده آرام و متعادل مي گردد و يابي قرار آزاد بار مي آيد با چاكر ، غلام و بالاخره خوش فكر و خوش مرام، عقيده كودك عقيده والدين می باشد زيرا فكر و انديشه اش هنوز آنچنان رشد و كمال نيافته كه شخصا به تحليل مسائل بپردازد در حقايق ماوراء ماده را كشف واز منابع استخراج نمايد روي اين نظر در سخني از پيامبر آمده كه هر مولودي بر منباي اساس فطرت به دنيا مي آيد واين والدين او هستند كه او را يهودي ، نصراني و…. بار مي آورند ( علي قائمي اميري – 1382).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اظهار مسئله:

خانواده نخستين محلي می باشد كه در آن طفل خاطره اي مطبوع يا نا مطبوع پيدا مي كند احساسات و عواطف قوي يا ضعيف بدست مي آورد محلي ايده آل براي تمرين مهر و عاطفه وانس و الفت و صميمانه بودن و مهرورزي می باشد كه محبت هاي صادقانه مادر ، بوسه هاي پرمهر و بي رياي پدر ، دستگيرهاي بدون چشمداشت و خالصانه والدين در آغوش گرفتن ، نوازش كردن ها و دلسوزي ها و غم خوري ها براي او همه و همه زمينه هائي جهت عاطفي بار آوردن كودك می باشد خانواده از سوي ديگر وسيله ايي می باشد براي انتقال آداب و اخلاق رسوم و سنت صحيح يا غلط می باشد كودك در خانه اخلاق . اعتماد به نفس ، پاكدلي و مقررات را مي آموزد واين همه مسائل از طريق والدين صورت مي گيرد كه مي تواند تاثير مثبت برروي درك از خود داشته باشد يا نه و بدين سان تأثیر خانواده در اين جنبه ها نيز داراي اهميت فوق العاده می باشد و والدين هستند كه به كودكان محبت فكري و عملي مي دهند پس براين اساس زندگي خانوادگي و ارتباط والدين بايد مقدمه حيات اجتماعي باشد (ستوده، هدايت الله – 1383).

سوال مسئله:

1- آيا بين نگرشهاي صميمانه والدين و عزت نفس ارتباط معني داري هست؟

2- آيا بين نگرشهاي صميمانه والدين و تاييد خويشتن ارتباط معني داري هست؟

اهداف پژوهش:

هدف از تحقيق حاضر بررسي رفتار والدين و توجه آنها نسبت به رفتار صميمانه والدين و اينكه آيا نوع رفتار و عزت نفس ودرك از خويشتن مي تواند تأثیر بسزايي داشته باشد يا نه و اينكه هر چقدر ارتباط والدين و فرزندان سنجيده و برنامه ريزي شده باشد كودك به اعتماد به نفس بالا دست مي يابد.

اهميت و ضرورت تحقيق:

خانواده بايد از يك سو مركز تندرستي . بهداشت جسمي . عقلي واز سوي ديگر مركز پرورش ، پرورش تن ، رشد روان واز سوي سوم محلي براي آماده كردن فرد جهت زنگي اجتماعي باشد نتيجه ديگري كه از اين بحث عايد مي گردد اين می باشد خانواده اولين و مهمترين كانون پرورش صحيح ، احيا ء و شكوفائي استعداد هاست هر گونه تحول و تغيير اجتماعي بايد از آغاز گردد وهر اقدام اصلاحي نخست بايد خانواده راشامل گردد و حتي كه در خانواده هاي كودكي به دنيامي آيد چهر ه زندگي عوض مي گردد و هدف زندگي از پدر و مادر بسوي سومي جهت مي گيرد والدين نه تنها براي خود بلكه براي كودك هم كه شده بايد الگوي مهر و صفا باشند سعادت و آسايش خود را براي سعادت و آسايش ديگري مخصوصا كودك خويش بخواهد (شعاري نژاد، حسين 1380).

فرضيه تحقيق:

1- بين توجه صميمانه والدين و عزت نفس ارتباط معني داري هست.

2- بين توجه صميمانه والدين و تاييد از خويشتن ارتباط معني داري هست.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 73

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***