فایل تحقیق : پایان نامه رابطه خلاقیت با اختلالات شخصیتی در بین دانشجویان دختر و پسر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

بیماریهای روانی از آغاز پیدایش بشر وجود داشته می باشد و هیچ انسانی پیش روی این بیماری ها مصونیت ندارد و این خطر همیشه بشر را تهدید می کند.

پدیده خلاقیت و نوآوری مثل بسیاری از خصیصه های انسانی در احاد نوع بشر پیدا نمود می گردد و این انگیزش ها و شرایط محیطی یا  شخصیتی می باشد که عامل خلاقیت  را عیان می سازد  خلاقیت  به عنوان یک حالت روانی وذهنی که در قلمرو علم روانشناسی می باشد ظهور می کند به طبع سلامت  فکر بهداشت روان  در سایر رشد متعالی حاصل می گردد.

خلاقیت و ابتکار یا دنباله روی و عدم خلاقیت کودکان ،تا حد زیادی تحت تأثیر روابط خانوادگی آنهاست .روش تربیت آزادمنشانه و همراه با انضباط ،خلاقیت و ابتکار بیشتری را در کودکان باعث می گردد،در حالی که روش تربیتی سلطه طلبانه ،بیشتر هماهنگی و دنباله روی را در کودکان رشد می دهد.

تقویت حس زیبادوستی در کودک ،بستر اصلی تربیت دینی و تعالی فضایل اخلاقی اوست،هنرهای زیبا و آموزش آن به کودکان در همان نخستین سال های آموزش به آنها کمک می کند تا عواطف و هیجانات خود را به توازن و تناسب تعالی بخشد واز آسیب ها و اختلالات روانی مانند افسردگی،اسکیزوفرنی،پارانوئیا،هیستری،انحراف اجتماعی و صدها عارضه دیگر مصون بمانند.

اما امروزه بهعلت فشارهایی که از اطراف به ویژه اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی و…..انسانها را تحت تأثیر قرار می دهد و فکر و ذهن بشر را به خود مشغول می کند و انسانهارا به کام انواع بیماریها می کشاند این سؤال در ذهن بر می انگیزد که آیا در آینده با چنان معضلات روحی و روانی ،آیا بشر باز خواهد توانست از خود خلاقیت نشان دهد؟آیا این خلاقیت خود راهی برای درمان این معضلات خواهد بود؟آیا با این بیماریهای روانی بشر باز می تواند خلاق باشد یا خیر؟اینها سؤالاتی هستند که قصد داریم در این پژوهش آنها را مورد مطالعه قراردهیم.

اظهار مسئله:

پدیدۀ خلاقیت و نوآوری مثل دیگر خصیصه های انسانی در آحاد نوع بشر پیدا نمود می گردد وبسیاری از عوامل هستند که عامل خلاقیت را عیان می سازند .مانند این عوامل ابعاد شخصیت می باشد شخصیت هر کس در واقع همان نحوه رفتار وسکوت اودر موقعیت های مختلف می باشد.( فیشانی،1377،ص15) .

امروزه میزان اهمیت خلاقیت به درستی برای جوامع بشری روشن گردیده می باشد .و در سراسر دنیا حجم بسیار زیادی ازمطالعات را به خود اختصاص داده می باشد اندیشمندان علوم رفتاری وتربیتی به این نتیجه رسیده اند که به جای پرورش حافظه در واقع بایستی میزان خلاقیت را پرورش دهند.

پژوهشها وتحقیقات انجام شده در ارتباط با ارتباط خلاقیت باسن،جنس، تحصیلات همه نشان دهنده این می باشد که خلاقیت در جوامع امروزی امری انکار ناپذیر می باشد.

حال با این سؤال روبه رو می شویم که آیا بین خلاقیت وابعاد شخصیت ارتباطی هست یا خیر؟

یا اگرارتباطی هست این ارتباط برچه میزان می باشد؟متغیرهایی که دراین کار پژوهشی مورد مطالعه قرار می گیرند پنج بُعد شخصیت یعنی افسردگی، پارانویا ،هیتری،اسکیزوفرنی،انحراف اجتماعی هستند که دراین کار پژوهشی کوشش برای این می باشد که حتی الامکان به این سؤال پاسخ داده گردد.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اهمیت و ضرورت پژهش:

امروزه اهمیت و ضرورت خلاقیت و تفکر خلاقانه بر هیچ کس پوشیده نیست ،خلاقیتها هیچ گاه نتیجه کار و کوشش و تفکر یک یا چند بشر با استعداد نیستند بلکه حاصل جمع مشارکت هزاران و حتی دهها نفرند که در این زمینه ی خاص فعالیت خاصی به اقدام می آورند.

میل به خلاق بودن در تمام طول تاریخ ودر تمام جوامع بشری به چشم می خورد، خلق اسطوره ها در گروهای مذهبی و فرهنگی نمایانگر این میل می باشد براساس سنتهای اسلامی،مسیحی، کلیمی خدا زن ومرد را از خاک آفریده،اسطوره ها نمایانگر میل به خلق کردن،لذت بردن از آفرینش ومیل به تصاحب مخلوق می باشد این عواطف در تجربه ما از خلاقیت نمایان می باشد .

ممکن می باشد این تجربه یافتن راه حل هایی برای مشکل باشد .از نقاشیهای ماقبل تاریخ در غارها در می یابیم که انسانها از زمان های اولیه با بهره گیری از موادی که در دست داشتند نشانه هایی از خود برجا می گذاشته اند که خود نمونه ای از کارهای خلاقانه می باشد (رافی،2001،ص19) .

تروارتون معتقد می باشد که ما بااین نیاز به دنیا آمده ایم که عقاید،افکار، واحساسات دیگران را بفهمیم وبه سبب همین نیازها نمادهای فرهنگی مثل هنرهای تجسمی ونمایشی وارد حیطه وجود گذاشته می باشد (تروارتون 1995،به نقل از رافی،2001،ص19) .

همۀ ما مصرف کنندگان افکار ومصنوعاتی هستیم که حاصل فکر خلاق می باشد .غالبا ما به نحوی سازندگانی هستیم که به خلاقیت خود متکی ایم . جامعه همیشه به افراد خلاق نیاز دارد افرادی که بتوانند  راه حل های خلاقانه پیدا کنند وبتوانند با تخیل خود ایده ها ومهارتهای نامربوط قبلی رابا هم ترکیب کنند .

جهانی که در آن زندگی می کنیم به سرعت در حال تغییراست وسرعت این تغییر هیچگاه به این تندی نبوده می باشد اگر بزرگسالانی خلاق می خواهیم بایستی از سالهای اولیه زندگی آنها برای این کار برنامه ریزی کنیم .خلاقیت وتخیل ریشه درتواناییهای بشر دارد وتمدن برهمین توانایی استواراست ،اساسی که توانایی بشر را برای بازی و خلاقیت طرفداری می کنیم،در غیر اینصورت ما می توانیم و نسخه برداری از ایده ها قدیمی(همان منبع،ص 20).

پیرو تفکرات مذکور در این کار پژوهش کوشش خواهد گردید که به سؤالاتی در این خصوص پاسخ داده

گردد که آیا خلاقیت با پنج بُعد شخصیتی ، افسردگی، پارانویا ،هیستری،اسکیزوفرنی،انحراف اجتماعی ارتباط دارد یا خیر؟

در صورت ارتباط این عوامل(ابعاد یاد شده در بالا)با خلاقیت بایستی آنرا در مسائل مشاوره ای لحاظ نمود وباید آنها را در کارهایی گمارد تا از این رهگذر از تلف شدن وقت واستعداد آنها جلوگیری لازم بعمل آید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف پژوهش:

اظهار هدف یا اهدا ف پژوهش یکی ازقسمتهای مهم پژوهش می باشد،زیرااین قسمت از پژوهش مشخص می کند که محقق ،چه چیزی را مورد نظر قرار داده می باشد واصولادرجستجوی چه چیزی می باشد بدون نیاز هدف ،امکان ارزشیابی ازکارمحقق،وجودندارد.نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد واین امربدون هدف امکان پذیر نیست (دلاور،1380،ص25).

هدف کلی پژوهش:

مطالعه و مقایسه ارتباط خلاقیت با بعدهای شخصیتی (افسردگی،هیستری،اسکیزوفرنی،پارانویا،وانحراف اجتماعی)در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذهاب درسال تحصیلی 89-90 می باشد.

اهداف جزئی پژوهش:

 • مطالعه ارتباط بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • مطالعه ارتباط بین خلاقیت و اسکیزوفرنی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • مطالعه ارتباط بین خلاقیت و پارانوئیا دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • مطالعه ارتباط بین خلاقیت و هیستری دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • مطالعه ارتباط بین خلاقیت و انحراف اجتماعی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • مطالعه ارتباط خلاقیت در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • مطالعه ارتباط بعدهای شخصیتی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .

 

فرضیه های پژوهش:

 1. بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان ارتباط معنی داری وجوددارد.
 2. بین خلاقیت و اسکیزوفرنی دانشجویان ارتباط معنی داری وجوددارد.
 3. بین خلاقیت و پارانوئیا دانشجویان ارتباط معنی داری وجوددارد.
 4. بین خلاقیت و هیستری دانشجویان ارتباط معنی داری وجوددارد.
 5. بین خلاقیت و انحراف اجتماعی دانشجویان ارتباط معنی داری وجوددارد.
 6. بین خلاقیت دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد.
 7. بین بعدهای شخصیتی دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد.

سؤالات پژوهش:

 1. آیابین خلاقیت و افسردگی دانشجویان ارتباط معنی داری وجوددارد؟
 2. آیابین خلاقیت و اسکیزوفرنی دانشجویان ارتباط معنی داری وجوددارد؟
 3. آیابین خلاقیت و پارانوئیا دانشجویان ارتباط معنی داری وجوددارد؟
 4. آیابین خلاقیت و هیستری دانشجویان ارتباط معنی داری وجوددارد؟
 5. آیابین خلاقیت و انحراف اجتماعی دانشجویان ارتباط معنی داری وجوددارد؟
 6. آیابین خلاقیت دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد؟
 7. آیابین بعدهای شخصیتی دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد؟

 

 

 

متغیر ها:

متغیر :عبارت می باشد از ویژگیها-مفاهیم و صفاتی که بیش از یک حالت و ارزش به خود می گیرد اما می توان حالتهای مختلف برای آن فرض نمود و تغییرات را از فردی به فردی دیگر ویا از شیئی به شیئی دیگر نشان داد (دلاور ،1380،ص 58).

متغیر مستقل:

متغیری می باشد که اندازه ،درجه و شدت آن به خودش وابسته می باشد و تغییرات آن بستگی به تغییرات چیزهای دیگر ندارد و یا خود ذاتا مستقل می باشد یا ما آن را مستقل فرض می کنیم(دلاور،1383،ص 14)

.  در این پژوهش متغیر مستقل خلاقیت می باشد.

متغیر وابسته:

متغیری می باشد که تغییرات به طبع از تغییرات متغیر دیگری انجام می شود و یا ذاتا خود مستقل نیست(همان منبع،ص15). در این پژوهش متغیر وابسته بعدهای شخصیتی می باشد.

متغیر کنترل:

همان متغیری می باشد که فقط یکی از سطوح آن در پژوهش ثابت نگه داشته می گردد(همان منبع،ص15)

. در این پژوهش متغیرکنترل دانشجویان می باشد

متغیر تعدیل کننده:

متغیر تعدیل کننده یا مستقل شماره2 عاملی می باشد که توسط پژوهشگر ،انتخاب ، اندازه گیری یادستکاری می شودتا مشخص گردد که تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیر مستقل ومتغیر وابسته می گردد یا خیر(همان منبع،ص16)..دراین پژوهش ،متغیر تعدیل کننده “جنسیت” می باشد

 

متغیر مداخله گر:

متغیری می باشد که بر کار پژوهش اثر می گذارد ومحقق را در مطالعه های خود دچار مشکل می کندو این متغیر قابل نظاره واندازه گیری نیست(همان منبع،ص16)..در این پژهش متغیر مداخله گر”هوش دانشجویان وشرایط اجتماعی” آنان می باشد

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

1- خلاقیت :

خلاقیت عبارتست از توانایی فرد در ارائه راحلهای ابتکاری وغیر متعادل در برابر مسائل(شریفی،1380،ص80)..

تعریف عملیاتی:الف) خلاقیت بالا: کسی که در آزمون خلاقیت “CREE” نمرۀبالاتر از میانگین کسب کند .

ب) خلاقیت متوسط: کسی که در آزمون خلاقیت ” CREE” نمرۀ نزدیک به میانگین یا بهنجارکسب کند.

ج) خلاقیت پایین: کسی که درآزمون خلاقیت ” CREE ” نمرۀ پایین تر ازمیانگین کسب کند.

2- شخصیت:

مقصود از شخصیت در این پژوهش همان نابهنجاری های شخصیتی از جماه افسردگی،اسکیزوفرنی،پارانوئیا،هیستری،وانحراف اجتماعی می باشد.

3-فرد افسرده:

تعریف مفهومی:  فردی که مأیوس،بدبین،خود خوار شمار که احساس بی کفایتی می کند(بوچر،1989،ص153) .

افسردگی به عنوان یکی از اختلالات خُلقی طبقه بندی می گردد،افسردگی علائم مختلفی دارد که     می توانند تحت چهار عنوان مهم طبقه بندی شوند:هیجانی ،شناختی،انگیزشی وجسمی. احساس غمگینی وبدبختی از علائم هیجانی، دو وجود افکاری شامل عزت نفس پایین وحی از ناامیدی یا درماندگی از علائم شناختی، افسردگی سستی وکندی روانی- حرکتی از علائم انگیزشی،علائمی مثل آشفتگی خواب،از دست دادن اشتها،معضلات جنسی،ضعف عضلانی وانواع مختلفی از دردها،علائم جسمی آن هستند (جوانمرد،1386،ص200) .

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش عبارتست از نمره ای که در مقیاس شخصیت(MMPI) کسب خواهد نمود.

4- فرد اسکیزوفرنی:

تعریف مفهومی: اسکیزوفرنی یکی از رایج ترین اشکال بیماری روانی می باشد .یک درصد جمعیت به این اختلال مبتلا هستند وشاید 2الی3 درصد جمعیت نشانه های مرزی برای این اختلال نشان می دهند. یکی از رایج ترین ویژگیهای اسکیزوفرنی وجود هذیان ها ی عجیب وغریب می باشد،مثلا ممکن می باشد فرد این هذیان را داشته باشد که توسط دیگران کنترل می گردد.هذیان ها ممکن می باشد به وسیله توهمات طرفداری شوند مثلا ممکن می باشد صداهایی به آنها بگوید که چه کاری انجام دهند(همان منبع،ص205) .

اسکیزوفرنی از ناتوان کننده ترین اختلالها می باشد این اختلال یک سندرم بالینی می باشد .که بهترین تطابق رابا مفاهیم عمومی دیوانگی وجنون دارد . این اختلالها معمولا شکل توهم وهذیان برخود می گیرند وشیوع اختلال در مردها زودتر از زنان می باشد (سیدمحمدی،1379،ص65) .

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش عبارتست از نمره ای که در مقیاس شخصیت(MMPI) کسب خواهد نمود.

 

5- فرد پارانویایی:

تعریف مفهومی: دراین نوع فرد تمایل دارد که حرکات دیگران راسوء تعبیر کند ومظنون وکینه توزاست .حالتی می باشد که شخص در آن با اهمیت فوق العاده وخارج از اندازه ای که به سلامت جانی ومالی خود می دهد،خود را شکنجه می دهد .این گونه افراد مدام در این فکر هستند که عواملی انسانی،طبیعی،یا ماوراءطبیعی خودشان،دارایی وافراد خانواده شان را تهدید می کنند وهمه در فکر توطئه چنینی برضد آنها هستند .

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش عبارتست از نمره ای که در مقیاس شخصیت(MMPI) کسب خواهد نمود

6- فرد هیستریایی:

تعریف مفهومی: فردی که شکایتهای جانی دارد که بعید می باشد ناشی ازمشکلات بدنی باشد سمج ونمایشی هستند (بوچر،1989،ص50) .مقصود از هیستری،حالتی در فرد می باشد که اضطراب را به نشانه های بیماری تبدیل می کند که آن نشانه ها بعداً کم وبیش از بقیه شخصیت فرد هیستریک منتقل می شوند(شکرکن ،1375،ص397).

تعریف عملیاتی:

در این پژوهش عبارتست از نمره ای که فرد در آزمون شخصیت(MMPI) کسب خواهدکرد.

7- انحراف اجتماعی (جامعه ستیز):

تعریف مفهومی: انحراف اجتماعی همان جامعه ستیز می باشد اساساً اجتماعی نشده وقادر به وفادار ماندن به افراد،ارزش ها ومیثاق های اجتماعی نیستند.        تعریف عملیاتی:

در این پژوهش مقصود نمره ای می باشد که شخص در آزمون شخصیت(MMPI) کسب خواهدکرد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موجود می باشد

تعداد صفحه :87

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***