فایل تحقیق : پایان نامه رابطه بین میزان خلاقیت و سلامت روانی دربین دانشجویان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

بیماریهای روانی از آغاز پیدایش بشر وجود داشته می باشد و هیچ انسانی پیش روی این بیماری ها مصونیت ندارد و این خطر همیشه بشر را تهدید می کند .عدم تفاهم،ناسازگاری و اختلال های رفتاری در جوامع انسانی،در خانواده،مدرسه،اداره ،کارگاه ،کارخانه ،دانشگاه،گروه واجتماع بسیار مشهود و فراوا ن می باشد و در همه افراد،زن ومرد کودک و نوجوان ،جوان ،بزرگسال،کارمند،بیکار،کارگر،استاد،دانشجو،دکتر

،مهندس و …خطرابتلا به ناراحتی های روانی هست وهمین گستره ابتلا ضرورت مطالعه چگونگی مقابله با بیماری های روانی را توجیه می کند (میلانی فر،1370،ص 5).

سلامت جسم و روان ،انبساط خاطر و در نهایت شادکامی و تن آرامی پدیده هایی هستند که در ارتباط با محیط زیست انسانها تحقق می پذیرندکارکرد نامناسب نهادها ونظام های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی،  بهداشتی ودرمانی دریک جامعه درارتباط مستقیم با بهداشت روانی وجسمی مردم آن  جامعه می باشد وسلامت افراد را دچار مخاطره می کند ،در اجتماعاتی که  انسانها تحت تاثیرعوامل نامساعد محیطی مانند :حوادث طبیعی (سیل، زلزله،…) بیماریهای اپیدمیک ،نارسایهای ناشی از گسترش شهرهای بزرگ (آلودگی هوا،ترافیک،محیط پرهیاهو)بی عدالتی های اقتصادی،جنگ،بحرانهای اجتماعی،ازهم گسیختگی خانوادگی،تضادهای درونگروهی وبرون گروهی فرهنگی ومسائل از این قبیل قرار دارند نمی توان انتظار سلامت جسمی وروانی را داشت،هر یک از پدیده های اجتماعی وطبیعی بالا می تواند زندگی عادی یک شخصیت سالم را تحت تاثیر قرار داده وآن را از حالت طبیعی خارج کند .سلامت عمومی نما یه ای می باشد که میزان توانایی شخصی رادر موا جه با خواسته های محیطی –اجتماعی ،عاطفی یا جسمانی نشان می دهد.پس بهداشت روانی را نباید با بیماری روانی در هم آمیخت ،بهداشت روانی مطالعه وضع روانی شخصی قبل از بیماری می باشد.( احمد وند،1385،ص8).

بدین طریق سلامت روانی وضع روانی را که از طریق آرامش ،هماهنگی وگنجایش روانیمشخص می گردد عیان می سازد وبوسیله نبودن نشانه های ناتوانی وضعف درهربعد روانی وجسمانی درشخص شناخته می گردد.(همان منبع،ص12).

پدیده خلاقیت و نوآوری مثل بسیاری از خصیصه های انسانی در احاد نوع بشر پیدا نمود می گردد و این انگیزش ها و شرایط محیطی یا  شخصیتی می باشد که عامل خلاقیت  را عیان می سازد  خلاقیت  به عنوان یک حالت روانی وذهنی که در قلمرو علم روانشناسی می باشد ظهور می کند به طبع سلامت  فکر بهداشت روان  در سایر رشد متعالی حاصل می گردد.

خلاقیت و ابتکار یا دنباله روی و عدم خلاقیت دانشجويان ،تا حد زیادی تحت تأثیر روابط خانوادگی آنهاست .روش تربیت آزادمنشانه و همراه با انضباط ،خلاقیت و ابتکار بیشتری را در دانشجويان باعث می گردد،در حالی که روش تربیتی سلطه طلبانه ،بیشتر هماهنگی و دنباله روی را در دانشجويان رشد می دهد.

 

 

اظهار مسئله: 

خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری می باشد و پژوهش در مورد خلاقیت و عناصر تشکیل دهنده آن بیش از یک قرن توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع گردید اما انگیزه اساسی برای پژوهش بیشتر در سال 1950 توسط گلیفورد ایجاد گردید،روانشناسان معمولاًخلاقیت رابه عنوان شکلی از حل معضلات تعریف می کنندکه ازویژگی های آن ارائه راه حلهایی بدیع،نو و جدید برای معضلات هنری،علمی یا عملی می باشد.(پیرخائفی،1387،ص15).

خلاقیت همچون عدالت،دموکراسی وآزادی برای افراد دارای معانی مختلف می باشد اما یک عامل مشترک درتمام خلاقیت ها این می باشد که خلاقیت همیشه عبارت می باشد ازپرداختن به عوامل جدیدی که عامل خلاقیت درآنها موجود بوده وبه عنوان مجموع میراث فرهنگی اقدام می کند اما آن چیز که تازه می باشد ترکیب این عواماً درالگوی جدید می باشد.(سام خانیان،1387،ص15).

تلاشهای خلاقیت وسیله ای برای نوآوری می باشد خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری وذهنی می باشد ونوآوری بیشتر جنبه عملی دارد در حقیقت  محصول نهایی اقدام خلاقیت می باشد.(خان زاده، 1355،ص29).

شکی نیست که افراد در میزان آسیب پذیری نسبت به بیماری های روانی با یکد یگرتفاوتهای زیستی و فردی دارند ،اما مسئله اینست که میزان این تفاوتها تحت تاثیر موقعیت اجتماعی و حتی مهمتر از آن خلاقيتي که افراد مي تواند از آن برخوردارباشند به مراتب بیشتر می گردد.همه ما به احتمال قوی بیش از پیش می خواهیم علائم روانشناختی خود و دیگران را بشناسیم.این تمایل حداقل یک عارضه سالم اما اجتناب ناپذیر از کاهش سطح پیش داوری در مورد بیماری روانی می باشد که در طی قرن حاضر روی داده می باشد .اما این بدین معنا نیست که احساس اضطراب یا غمی که قبل از این در اقشار خاصی از جامعه مورد انتظار بود.امروزه بیش از پیش دلیل و گواهی برای وجود نوعی از افسردگی دانسته می گردد که مستلزم کمکهای حرفه ای دیگران می باشد .این امر توجیهی می باشد برای این واقعیت چشمگیر که در سال1900 میلادی در انگلستان از هر یکصد هزار نفر نود نفر در بیمارستان های روانی بستری می شدند –اما در سال 1977 از هر یکصد هزار نفر حدود سیصدو هشتد نفر در بیمارستان های روانی بستری شده اند بی شک این افزایش تحت تاثیر ازدیاد روزافزون امکانات و تسهیلات لازم برای درمان بیماران روانی بوده می باشد .اما در عین حال ممکن می باشد تنها بازتابی از افزایش تقاضا باشد.

با در نظر داشتن مطالب مذکور این پژوهش ،عنوان مورد نظر برای پاسخ گویی به این سئوال انجام می گردد تا مشخص گردد که آیا بین خلاقيت و سلامت رواني دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90 /89 ارتباط هست؟

 

اهمیت و ضرورت پژوهش :

افلاطون می گوید :یکی از بزرگترین معضلات پزشکان این می باشد که کوشش می کنند بیماری های جسمی را بدون درمان بیماری های روحی معالجه کنند در حالی که جسم و روح یکی می باشند و آنها را نمی گردد جداگانه معالجه نمود .با در نظر داشتن اینکه سلامت روانی از بحث های مهم امروزه بشریت می باشد و خیلی از امراض و ناراحتی های جسمی علتش ناراحتی های روانی ،نگرانی ،ترس و استرس می باشد که امروزه تحت عنوان سایکو سوماتیک مطرح می شوند و اهمیت سلامت روانی می طلبد که ما بدانیم که چه عاملی سبب افزایش سلامت روانی خواهد شدو این ضرورت را به وجودمی آورد که عومل مرتبط با سلامت روانی را بشناسیم زیرا که سلامت روانی علاوه بر کاهش دادن بیماریهایی نظیر روماتیسم فشار خون ،دیابت و …. که می تواند داشته باشد در احساس خوشبختی و رضایت از زندگی هم موثر می باشد .

امروزه اهمیت و ضرورت خلاقیت و تفکر خلاقانه بر هیچ کس پوشیده نیست ،خلاقیتها هیچ گاه نتیجه کار و کوشش و تفکر یک یا چند بشر با استعداد نیستند بلکه حاصل جمع مشارکت هزاران و حتی دهها نفرند که در این زمینه ی خاص فعالیت خاصی به اقدام می آورند.میل به خلاق بودن در تمام طول تاریخ ودر تمام جوامع بشری به چشم می خورد، خلق اسطوره ها در گروهای مذهبی و فرهنگی نمایانگر این میل می باشد براساس سنتهای اسلامی،مسیحی، کلیمی خدا زن ومرد را از خاک آفریده،اسطوره ها نمایانگر میل به خلق کردن،لذت بردن از آفرینش ومیل به تصاحب مخلوق می باشد این عواطف در تجربه ما از خلاقیت نمایان می باشد .ممکن می باشد این تجربه یافتن راه حل هایی برای مشکل باشد .از نقاشیهای ماقبل تاریخ در غارها در می یابیم که انسانها از زمان های اولیه با بهره گیری از موادی که در دست داشتند نشانه هایی از خود برجا می گذاشته اند که خود نمونه ای از کارهای خلاقانه می باشد (فيشاني ،1384،ص41).) .

سلامت رواني به طیف گسترده ای از مسائل تصریح دارد مثلا به ما در پاسخ دادن به پرسشهایی همانند این کمک می کند: چرا دست به کاری می زنیم که می دانیم نتیجه واثری جزء افسوس ندارد؟چگونه می توان دگرگونی مثبت در جهان ایجاد نمود؟چگونه می گردد به معنای واقعی کلمه خوشبخت بود؟ چرا انسانها این چنین نا مهربان شده و ازیکدیگر دور شده اند؟علت خشم و خشونت و طمع چیست؟ چگونه می باشد که شهروندان کشورهای ثروتمند چنین ناخرسندهستند؟چرا یک فرد با تحصیلات دانشگاهی بالا از زندگی خانوادگی خود راضی نیست؟برای جواب دادن به تمامی این سئوالات لازم است که درمورد ارتباط بین خلاقيت و سلامت رواني در افراد تحقیقات گسترده تری انجام دهیم .

 

 

اهداف پژوهش:

اظهار هدف یا اهدا ف پژوهش یکی ازقسمتهای مهم پژوهش می باشد،زیرااین قسمت از پژوهش مشخص می کند که محقق ،چه چیزی رامورد نظر قرار داده می باشد واصولادرجستجوی چه چیزی می باشد بدون نیاز هدف ،امکان ارزشیابی ازکارمحقق،وجودندارد.نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد واین امربدون هدف امکان پذیر نیست (دلاور،1380،ص64).

هدف کلی این پژوهش:مطالعه ومقایسه ارتباط ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذها ب در سال تحصیلی 90 /89 می باشد .

اهداف جزیی :

1)تعیین ارتباط ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجویان دختردانشگاه پیام نور سرپل ذها ب.

2) تعیین ارتباط ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجويان پسردانشگاه پیام نور سرپل ذها ب.

3)مطالعه و مقایسه میزان خلاقيت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذها ب.

4)مطالعه و مقایسه میزان سلامت رواني دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذها ب.

فرضیه های پژوهش :

1)بین ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجويان دختررابطه هست.

2) بین ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجويان پسررابطه هست.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3) میزان خلاقيت دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر می باشد

4)میزان  سلامت رواني دانشجویان دختر بیشتراز دانشجویان پسر می باشد.

 

سئوالات پژوهش :

1)آيابین ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجويان دختررابطه هست؟

2) آيابین ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجويان پسررابطه هست؟

3) میزان خلاقيت دردانشجویان دختر بیشتر می باشد يا دردانشجویان پسر ؟

4)میزان  سلامت رواني دردانشجویان دختر بیشتر می باشد يا دردانشجویان پسر ؟

 

 

متغیرها :

متغیر :عبارت می باشد از ویژگیها-مفاهیم و صفاتی که بیش از یک حالت و ارزش به خود می گیرد اما می توان حالتهای مختلف برای آن فرض نمود و تغییرات را از فردی به فردی دیگر ویا از شیئی به شیئی دیگر نشان داد (دلاور ،1380،ص 58).

متغییر مستقل :

متغییری می باشد که از طرف پژوهشگر اندازه گیری ،د ستکاری ویا انتخاب میشود تا تاثیرو ارتباط آن با متغیر دیگری مورد مطالعه قرارگیرد.(دلاور،1380،ص59) در این پژوهش متغیرمستقل خلاقيت می باشد.

متغیر وابسته :

متغیری می باشد که تحت تاثیرمتغیر مستقل قرار می گیرد یعنی ارزش مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد(همان منبع،ص59).در این پژوهش سلامت رواني متغیروابسته می باشد.

متغیر کنترل:

همان متغیری می باشد که فقط یکی از سطوح آن در پژوهش ثابت نگه داشته می گردد.( همان منبع ،ص60)در این پژوهش متغیر کنترل “دانشجویان”می باشد

متغیر تعدیل کننده:

متغیرتعدیل کننده عاملی می باشد که توسط پژوهشگر،انتخاب ،اندازه گیری یادستکاری می شودتا مشخص گردد که تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیر مستقل ومتغیر وابسته می گردد یا خیر.(دلاور،1380،ص60)دراین پژوهش ،متغیر تعدیل کننده “جنسیت” می باشد

 

متغیر مداخله گر:

متغیری می باشد که بر کار پژوهش اثر می گذارد ومحقق را در مطالعه های خود دچار مشکل می کندو این متغیر قابل نظاره واندازه گیری نیست(همان منبع ،ص61)در این پژوهش “هوش دانشجویان وشرایط اجتماعی و ف

تعریف عملیاتی :

تعریف عملیاتی به تعریفی گفته می گردد که ازطریق آن فعالیت های لازم واساسی برای اندازه گیری یک متغیر معین مشخص می گردد (دلاور ،1380،ص63) .

خلاقیت :

خلاقیت عبارتست از توانایی فرد در ارائه راحلهای ابتکاری وغیر متعادل در برابر مسائل(شریفی،1380،ص80)..

تعریف عملیاتی:الف) خلاقیت بالا: کسی که در آزمون خلاقیت “CREE” نمرۀبالاتر از میانگین کسب کند .

ب) خلاقیت متوسط: کسی که در آزمون خلاقیت ” CREE” نمرۀ نزدیک به میانگین یا بهنجارکسب کند.

ج) خلاقیت پایین: کسی که درآزمون خلاقیت ” CREE ” نمرۀ پایین تر ازمیانگین کسب کند.

تعریف مفهومی سلامت رواني:توانایی سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفیدو موثر به گونه کامل گردد (احمدوند،1385،ص3) .

تعریف عملیاتی سلامت رواني  : نمره ای که افراد از آزمون سلامت عمومی (GHQ) کسب می کنند.

 

مقدمه :

بیماریهای روانی از آغاز پیدایش بشر وجود داشته می باشد و هیچ انسانی پیش روی این بیماری ها مصونیت ندارد و این خطر همیشه بشر را تهدید می کند .عدم تفاهم،ناسازگاری و اختلال های رفتاری در جوامع انسانی،در خانواده،مدرسه،اداره ،کارگاه ،کارخانه ،دانشگاه،گروه واجتماع بسیار مشهود و فراوا ن می باشد و در همه افراد،زن ومرد کودک و نوجوان ،جوان ،بزرگسال،کارمند،بیکار،کارگر،استاد،دانشجو،دکتر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

،مهندس و …خطرابتلا به ناراحتی های روانی هست وهمین گستره ابتلا ضرورت مطالعه چگونگی مقابله با بیماری های روانی را توجیه می کند (میلانی فر،1370،ص 5).

سلامت جسم و روان ،انبساط خاطر و در نهایت شادکامی و تن آرامی پدیده هایی هستند که در ارتباط با محیط زیست انسانها تحقق می پذیرندکارکرد نامناسب نهادها ونظام های اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی،  بهداشتی ودرمانی دریک جامعه درارتباط مستقیم با بهداشت روانی وجسمی مردم آن  جامعه می باشد وسلامت افراد را دچار مخاطره می کند ،در اجتماعاتی که  انسانها تحت تاثیرعوامل نامساعد محیطی مانند :حوادث طبیعی (سیل، زلزله،…) بیماریهای اپیدمیک ،نارسایهای ناشی از گسترش شهرهای بزرگ (آلودگی هوا،ترافیک،محیط پرهیاهو)بی عدالتی های اقتصادی،جنگ،بحرانهای اجتماعی،ازهم گسیختگی خانوادگی،تضادهای درونگروهی وبرون گروهی فرهنگی ومسائل از این قبیل قرار دارند نمی توان انتظار سلامت جسمی وروانی را داشت،هر یک از پدیده های اجتماعی وطبیعی بالا می تواند زندگی عادی یک شخصیت سالم را تحت تاثیر قرار داده وآن را از حالت طبیعی خارج کند .سلامت عمومی نما یه ای می باشد که میزان توانایی شخصی رادر موا جه با خواسته های محیطی –اجتماعی ،عاطفی یا جسمانی نشان می دهد.پس بهداشت روانی را نباید با بیماری روانی در هم آمیخت ،بهداشت روانی مطالعه وضع روانی شخصی قبل از بیماری می باشد.( احمد وند،1385،ص8).

بدین طریق سلامت روانی وضع روانی را که از طریق آرامش ،هماهنگی وگنجایش روانیمشخص می گردد عیان می سازد وبوسیله نبودن نشانه های ناتوانی وضعف درهربعد روانی وجسمانی درشخص شناخته می گردد.(همان منبع،ص12).

پدیده خلاقیت و نوآوری مثل بسیاری از خصیصه های انسانی در احاد نوع بشر پیدا نمود می گردد و این انگیزش ها و شرایط محیطی یا  شخصیتی می باشد که عامل خلاقیت  را عیان می سازد  خلاقیت  به عنوان یک حالت روانی وذهنی که در قلمرو علم روانشناسی می باشد ظهور می کند به طبع سلامت  فکر بهداشت روان  در سایر رشد متعالی حاصل می گردد.

خلاقیت و ابتکار یا دنباله روی و عدم خلاقیت دانشجويان ،تا حد زیادی تحت تأثیر روابط خانوادگی آنهاست .روش تربیت آزادمنشانه و همراه با انضباط ،خلاقیت و ابتکار بیشتری را در دانشجويان باعث می گردد،در حالی که روش تربیتی سلطه طلبانه ،بیشتر هماهنگی و دنباله روی را در دانشجويان رشد می دهد.

 

 

 

 

 

اظهار مسئله: 

خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری می باشد و پژوهش در مورد خلاقیت و عناصر تشکیل دهنده آن بیش از یک قرن توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع گردید اما انگیزه اساسی برای پژوهش بیشتر در سال 1950 توسط گلیفورد ایجاد گردید،روانشناسان معمولاًخلاقیت رابه عنوان شکلی از حل معضلات تعریف می کنندکه ازویژگی های آن ارائه راه حلهایی بدیع،نو و جدید برای معضلات هنری،علمی یا عملی می باشد.(پیرخائفی،1387،ص15).

خلاقیت همچون عدالت،دموکراسی وآزادی برای افراد دارای معانی مختلف می باشد اما یک عامل مشترک درتمام خلاقیت ها این می باشد که خلاقیت همیشه عبارت می باشد ازپرداختن به عوامل جدیدی که عامل خلاقیت درآنها موجود بوده وبه عنوان مجموع میراث فرهنگی اقدام می کند اما آن چیز که تازه می باشد ترکیب این عواماً درالگوی جدید می باشد.(سام خانیان،1387،ص15).

تلاشهای خلاقیت وسیله ای برای نوآوری می باشد خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری وذهنی می باشد ونوآوری بیشتر جنبه عملی دارد در حقیقت  محصول نهایی اقدام خلاقیت می باشد.(خان زاده، 1355،ص29).

شکی نیست که افراد در میزان آسیب پذیری نسبت به بیماری های روانی با یکد یگرتفاوتهای زیستی و فردی دارند ،اما مسئله اینست که میزان این تفاوتها تحت تاثیر موقعیت اجتماعی و حتی مهمتر از آن خلاقيتي که افراد مي تواند از آن برخوردارباشند به مراتب بیشتر می گردد.همه ما به احتمال قوی بیش از پیش می خواهیم علائم روانشناختی خود و دیگران را بشناسیم.این تمایل حداقل یک عارضه سالم اما اجتناب ناپذیر از کاهش سطح پیش داوری در مورد بیماری روانی می باشد که در طی قرن حاضر روی داده می باشد .اما این بدین معنا نیست که احساس اضطراب یا غمی که قبل از این در اقشار خاصی از جامعه مورد انتظار بود.امروزه بیش از پیش دلیل و گواهی برای وجود نوعی از افسردگی دانسته می گردد که مستلزم کمکهای حرفه ای دیگران می باشد .این امر توجیهی می باشد برای این واقعیت چشمگیر که در سال1900 میلادی در انگلستان از هر یکصد هزار نفر نود نفر در بیمارستان های روانی بستری می شدند –اما در سال 1977 از هر یکصد هزار نفر حدود سیصدو هشتد نفر در بیمارستان های روانی بستری شده اند بی شک این افزایش تحت تاثیر ازدیاد روزافزون امکانات و تسهیلات لازم برای درمان بیماران روانی بوده می باشد .اما در عین حال ممکن می باشد تنها بازتابی از افزایش تقاضا باشد.

با در نظر داشتن مطالب مذکور این پژوهش ،عنوان مورد نظر برای پاسخ گویی به این سئوال انجام می گردد تا مشخص گردد که آیا بین خلاقيت و سلامت رواني دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90 /89 ارتباط هست؟

 

 

 

اهمیت و ضرورت پژوهش :

افلاطون می گوید :یکی از بزرگترین معضلات پزشکان این می باشد که کوشش می کنند بیماری های جسمی را بدون درمان بیماری های روحی معالجه کنند در حالی که جسم و روح یکی می باشند و آنها را نمی گردد جداگانه معالجه نمود .با در نظر داشتن اینکه سلامت روانی از بحث های مهم امروزه بشریت می باشد و خیلی از امراض و ناراحتی های جسمی علتش ناراحتی های روانی ،نگرانی ،ترس و استرس می باشد که امروزه تحت عنوان سایکو سوماتیک مطرح می شوند و اهمیت سلامت روانی می طلبد که ما بدانیم که چه عاملی سبب افزایش سلامت روانی خواهد شدو این ضرورت را به وجودمی آورد که عومل مرتبط با سلامت روانی را بشناسیم زیرا که سلامت روانی علاوه بر کاهش دادن بیماریهایی نظیر روماتیسم فشار خون ،دیابت و …. که می تواند داشته باشد در احساس خوشبختی و رضایت از زندگی هم موثر می باشد .

امروزه اهمیت و ضرورت خلاقیت و تفکر خلاقانه بر هیچ کس پوشیده نیست ،خلاقیتها هیچ گاه نتیجه کار و کوشش و تفکر یک یا چند بشر با استعداد نیستند بلکه حاصل جمع مشارکت هزاران و حتی دهها نفرند که در این زمینه ی خاص فعالیت خاصی به اقدام می آورند.میل به خلاق بودن در تمام طول تاریخ ودر تمام جوامع بشری به چشم می خورد، خلق اسطوره ها در گروهای مذهبی و فرهنگی نمایانگر این میل می باشد براساس سنتهای اسلامی،مسیحی، کلیمی خدا زن ومرد را از خاک آفریده،اسطوره ها نمایانگر میل به خلق کردن،لذت بردن از آفرینش ومیل به تصاحب مخلوق می باشد این عواطف در تجربه ما از خلاقیت نمایان می باشد .ممکن می باشد این تجربه یافتن راه حل هایی برای مشکل باشد .از نقاشیهای ماقبل تاریخ در غارها در می یابیم که انسانها از زمان های اولیه با بهره گیری از موادی که در دست داشتند نشانه هایی از خود برجا می گذاشته اند که خود نمونه ای از کارهای خلاقانه می باشد (فيشاني ،1384،ص41).) .

سلامت رواني به طیف گسترده ای از مسائل تصریح دارد مثلا به ما در پاسخ دادن به پرسشهایی همانند این کمک می کند: چرا دست به کاری می زنیم که می دانیم نتیجه واثری جزء افسوس ندارد؟چگونه می توان دگرگونی مثبت در جهان ایجاد نمود؟چگونه می گردد به معنای واقعی کلمه خوشبخت بود؟ چرا انسانها این چنین نا مهربان شده و ازیکدیگر دور شده اند؟علت خشم و خشونت و طمع چیست؟ چگونه می باشد که شهروندان کشورهای ثروتمند چنین ناخرسندهستند؟چرا یک فرد با تحصیلات دانشگاهی بالا از زندگی خانوادگی خود راضی نیست؟برای جواب دادن به تمامی این سئوالات لازم است که درمورد ارتباط بین خلاقيت و سلامت رواني در افراد تحقیقات گسترده تری انجام دهیم .

 

اهداف پژوهش:

اظهار هدف یا اهدا ف پژوهش یکی ازقسمتهای مهم پژوهش می باشد،زیرااین قسمت از پژوهش مشخص می کند که محقق ،چه چیزی رامورد نظر قرار داده می باشد واصولادرجستجوی چه چیزی می باشد بدون نیاز هدف ،امکان ارزشیابی ازکارمحقق،وجودندارد.نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد واین امربدون هدف امکان پذیر نیست (دلاور،1380،ص64).

هدف کلی این پژوهش:مطالعه ومقایسه ارتباط ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذها ب در سال تحصیلی 90 /89 می باشد .

اهداف جزیی :

1)تعیین ارتباط ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجویان دختردانشگاه پیام نور سرپل ذها ب.

2) تعیین ارتباط ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجويان پسردانشگاه پیام نور سرپل ذها ب.

3)مطالعه و مقایسه میزان خلاقيت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذها ب.

4)مطالعه و مقایسه میزان سلامت رواني دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور سرپل ذها ب.

فرضیه های پژوهش :

1)بین ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجويان دختررابطه هست.

2) بین ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجويان پسررابطه هست.

3) میزان خلاقيت دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر می باشد

4)میزان  سلامت رواني دانشجویان دختر بیشتراز دانشجویان پسر می باشد.

 

سئوالات پژوهش :

1)آيابین ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجويان دختررابطه هست؟

2) آيابین ميزان خلاقيت و سلامت رواني دانشجويان پسررابطه هست؟

3) میزان خلاقيت دردانشجویان دختر بیشتر می باشد يا دردانشجویان پسر ؟

4)میزان  سلامت رواني دردانشجویان دختر بیشتر می باشد يا دردانشجویان پسر ؟

 

 

متغیرها :

متغیر :عبارت می باشد از ویژگیها-مفاهیم و صفاتی که بیش از یک حالت و ارزش به خود می گیرد اما می توان حالتهای مختلف برای آن فرض نمود و تغییرات را از فردی به فردی دیگر ویا از شیئی به شیئی دیگر نشان داد (دلاور ،1380،ص 58).

متغییر مستقل :

متغییری می باشد که از طرف پژوهشگر اندازه گیری ،د ستکاری ویا انتخاب میشود تا تاثیرو ارتباط آن با متغیر دیگری مورد مطالعه قرارگیرد.(دلاور،1380،ص59) در این پژوهش متغیرمستقل خلاقيت می باشد.

متغیر وابسته :

متغیری می باشد که تحت تاثیرمتغیر مستقل قرار می گیرد یعنی ارزش مقدار آن به متغیر مستقل بستگی دارد(همان منبع،ص59).در این پژوهش سلامت رواني متغیروابسته می باشد.

متغیر کنترل:

همان متغیری می باشد که فقط یکی از سطوح آن در پژوهش ثابت نگه داشته می گردد.( همان منبع ،ص60)در این پژوهش متغیر کنترل “دانشجویان”می باشد

متغیر تعدیل کننده:

متغیرتعدیل کننده عاملی می باشد که توسط پژوهشگر،انتخاب ،اندازه گیری یادستکاری می شودتا مشخص گردد که تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیر مستقل ومتغیر وابسته می گردد یا خیر.(دلاور،1380،ص60)دراین پژوهش ،متغیر تعدیل کننده “جنسیت” می باشد

 

 

 

متغیر مداخله گر:

متغیری می باشد که بر کار پژوهش اثر می گذارد ومحقق را در مطالعه های خود دچار مشکل می کندو این متغیر قابل نظاره واندازه گیری نیست(همان منبع ،ص61)در این پژوهش “هوش دانشجویان وشرایط اجتماعی و فرهنگي” آنان جزءمتغیری های مداخله گر می باشد

 

 

 

تعریف عملیاتی :

تعریف عملیاتی به تعریفی گفته می گردد که ازطریق آن فعالیت های لازم واساسی برای اندازه گیری یک متغیر معین مشخص می گردد (دلاور ،1380،ص63) .

خلاقیت :

خلاقیت عبارتست از توانایی فرد در ارائه راحلهای ابتکاری وغیر متعادل در برابر مسائل(شریفی،1380،ص80)..

تعریف عملیاتی:الف) خلاقیت بالا: کسی که در آزمون خلاقیت “CREE” نمرۀبالاتر از میانگین کسب کند .

ب) خلاقیت متوسط: کسی که در آزمون خلاقیت ” CREE” نمرۀ نزدیک به میانگین یا بهنجارکسب کند.

ج) خلاقیت پایین: کسی که درآزمون خلاقیت ” CREE ” نمرۀ پایین تر ازمیانگین کسب کند.

تعریف مفهومی سلامت رواني:توانایی سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفیدو موثر به گونه کامل گردد (احمدوند،1385،ص3) .

تعریف عملیاتی سلامت رواني  : نمره ای که افراد از آزمون سلامت عمومی (GHQ) کسب می کنند.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :87

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***