منبع تحقیق : پایان نامه توصیف و بررسی عوامل موثر بر اصول برنامه سازی خلاق در رادیو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

1-1- طرح مسئله

تاریخ تحول تکنولوژیهای ارتباطی نشان داده می باشد وقتی رسانه جدیدی اختراع می گردد عده‌ای فکر می‌کنند که رسانه‌های قدیمی از بین می‌طریقه، اما واقعیت موجود نشان می‌دهد که هنوز هم از رسانه‌های قدیمی به اشکال مختلف بهره گیری می گردد. زیرا هر رسانه‌ای دارای ویژگیهای منحصر به فرد خود می باشد که رسانه دیگر آن ویژگی را ندارد. در حال حاضر رقابت بیشتر رسانه‌های مختلف برای جذب مخاطب بیشتر می باشد زیرا که افزايش منابع فرستنده به رقابت رسانه‌ها منجر مي‌گردد؛ رقابتي که در جهت جذب مخاطبان هرچه بيشتر می باشد؛ مخاطباني که امروزه با ويژگي‌هايي زیرا متنوع بودن، فعال بودن و گزينشي اقدام کردن نسبت به گذشته مشخص مي‌شوند. يک ملاک مهم در ارزيابي موفقيت هر رسانه‌اي، بررسي تعداد و ميزان بهره گیری مخاطبان از آن رسانه می باشد و انگیزه یا تغییری که در رفتارمخاطب به وجودمی‌آورد واین، زمانی حاصل می گردد که یک رسانه دارای ویژگیهای متمایز و متفاوت نسبت به سایر رسانه‌ها باشد. در حال حاضر حدود 60 ایستگاه رادیویی در ایران فعالیت می‌کنند. بدون شک بعضی از این مراکز نسبت به بعضی دیگر از تعداد مخاطبان کمتر یا بیشتری برخوردارند. علت های این موضوع می‌تواند بسیاری از موارد کمی و کیفی را شامل می گردد. از آنجا که یکی از ویژگیهای کار علمی، تحدید موضوع می باشد در این پژو هش، رسانه رادیو مطالعه می­گردد و از میان عوامل زیادی که در موفقیت و یا شکست رسانه رادیو تاثیر گذار می باشد به بحث خلاقیت در برنامه‌سازی رادیو پرداخته می گردد. خلاقيت فرايندي می باشد كه بوسيله آن چيزي مثل فكر،‌ايده يا يك شي جديد توليد شودخلاقيت شيوه‌ای از تفكراست كه ايده‌هاي  جديد را  بوجود  مي‌آورد (كينگ واندرسون،­1386،ص17)[1].

در واقع دغدغه ذهنی پژوهشگر پس از یک دهه فعالیت تجربی در رادیو و مصاحبه‌های مقدماتی با افراد کارشناس، مشخص گردید که خلاقیت عنصر مهم، تاثیر گذاری در رادیو می باشد و یکی از عوامل مؤثر بر افت مخاطبان رادیو موضوع کیفیت برنامه‌های رادیو می باشد که دچار روزمرگی، تکرار و اصول کلیشه‌ای  شده می باشد.

خلاقیت  عنصربا اهمییتی در این بین می باشد. در پی این دغدغه ذهنی و مطالعه مقدماتی که انجام گردید، این پژوهش به دنبال مطالعه این مسئله می باشد که ابعاد و مؤلفه‌های برنامه‌سازی خلاق کدامند و همچنین چه عواملی باعث افزایش  یا کاهش خلاقیت در برنامه‌سازی رادیو می گردد؟

 

2-1- ضرورت و اهميت تحقيق

با در نظر داشتن اهمیتی که رسانه­ها در زندگی افراد دارند هر‌گونه پژوهشی که بتواند جایگاه رادیو را در زندگی مردم پر‌رنگ سازد، دارای اهمیت می باشد. ضرورت و اهمیت هر تحقیقی از دو جنبه نظری و کاربردی می‌تواند مطرح باشد. این پژوهش در ‌درجه اول کوشش دارد، دانش نظری موضوع و جنبه‌های جدید برنامه سازی خلاق در رسانه رادیو راشناسایی کند. در بحث برنامه سازی خلاق متون و گزارش و در کل اسناد مکتوب بسیار کمی در داخل ایران درمورد برنامه سازی خلاق هست و انجام این پایان نامه می تواند خلاء موجود را پرکند و بر دانش نظری موضوع بیافزاید. و  در درجه دوم این پژوهش اصول و مولفه هایی را مشخص می کند که چنانچه در برنامه‌سازی رادیو به کار برده گردد؛ می‌تواند باعث افزایش جذب مخاطب، تاثیرگذاری بیشتر، و دستیابی به اهداف و سیاست های ایستگاه رادیوی مورد نظر گردد.

 

3-1- هدف اصلي تحقيق

هدف علم تدوين نظريه می باشد و در انجام تحقيق‌هاي اجتماعي به سه هدف اساسي (اکتشاف، توصيف، تبيين) توجه مي­کنند.

هدف کلي و اصلي اين تحقيق توصیفی – اکتشافی عبارت می باشد از:

توصیف و مطالعه عوامل موثر بر اصول برنامه­سازی خلاق در رادیو و شناخت ابعاد و مولفه های آن می باشد.

اهداف فرعي تحقيق:

 

    شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • شناسایی ابعاد و مولفه‌های خلاقیت
  • دستیابی به اصول برنامه سازی خلاق در رادیو
  • دستیابی به متغیرهای فردی و سازمانی موثر بر برنامه‌سازی خلاق

 

4-1- سؤال اصلي تحقيق

نظر تهیه کنندگان رادیو درمورد ویژگی‌ها و مؤلفه‌های برنامه سازی خلاق چیست؟

 

سؤال هاي فرعي تحقيق:

1- مهمترین متغیرهای سطح فردی مؤثر در برنامه‌سازی خلاق کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- مهمترین متغیرهای سطح سازمانی مؤثر در برنامه سازی خلاق کدامند؟

 

5-1- فرضيه‌هاي تحقيق

در حال حاضر به دلیل اکتشافی بودن پژوهش، فقط به سؤالات پاسخ داده می گردد و فرضیه‌ها در پایان پژوهش استخراج می­گردد.

 

6-1- تعريف مفاهيم

تعریف نظری:

خلاقيت : هارمون خلاقيت را فرايندي مي‌داند كه بوسيله آن چيزي مثل فكر، ايده يا يك شي جديد توليد گردد (كينگ واندرسون، 1386،ص17). “خلاقيت شيوه‌اي‌ از تفكراست كه ايده‌هاي جديد را به وجودمي‌آورد.

لوتانز استاد رفتار سازماني، خلاقيت را به وجود آوردن تلفيقي از انديشه‌ها و رهيافتهاي جديد افراد‌، مي‌داند. پاليا خلاقيت را توانايي ديدن چيزها به صورت غير‌معمولي و ديدن مشكلاتي كه هيچ كس ديگر آنها را نمي‌بيند و سپس ارائه رهيافتهاي جديد و اثر‌بخش مي‌باشد.

برنامه سازي : به فرايند ساخت برنامه هاي راديويي در ساختار هاي متفاوت مانند : ساده ، تركيبي ساده، تركيبي نمايشي ،نمايش ، مسابقه ، ميز گرد اطلاق مي گردد(برخوردار،1381ص45).

راديو : در كنار مجموعه گسترده رسانه ها تلويزيون، سينما ،صنعت چاپ، خبرگزاري ها، شبكه هاي اينترنتي و ماهواره‌اي راديو يكي از اصلي‌ترين وسايل ارتباط جمعي می باشد. ما نمي‌توانيم پيام هاي آن را ببينيم. اين پيام‌ها تنها شامل صدا و سكوتند و از همين واقعيت منحصر به فرد راديو می باشد كه ديگر كيفيت‌هاي متمايز آن – مانند ماهيت زبان آن طنزهايش و راههايي كه مخاطبانشان از آن بهره گیری مي كنند –  حاصل مي گردد. براي دست يابي به ديدي شفاف تر نسبت به راديو و ويژگي‌هاي آن ، مي توان آن را با وسايل ديگر برقراري ارتباط مقايسه كرد(كرايسل،1381،ص1).

تعریف عملیاتی :

برنامه سازي خلاق: در اين تحقيق برنامه‌سازي خلاق فرايندي می باشد كه در آن استعداد و تخصص برنامه‌سازان بر مبناي ويژگيهاي خلاقيت در سطح فردي و سازماني در شكل و ساختار برنامه در مرحله توليد و پخش تحقق مي يابد.

در این پژوهش برای عملیاتی کردن برنامه سازی خلاق مراحل مختلفی انجام گردید به این شکل که آغاز مطالعه منابع نظری انجام گردید سپس با افراد کارشناس و برنامه ساز مصاحبه هایی به اقدام آمد و در نهایت چندین سوال اصلی طرح گردید و برای هر کدام از سوالها چندین گویه طرح و تدوین گردید. سوالها و گویه ها در پرسشنامه و در پیوست پایان نامه موجود می باشد.

در این پژوهش برنامه‌سازی خلاق، توسط مقیاس محقق و بر مبنای طیف پنج قسمتی لیکرت ساخته شده می باشد.

[1] King&anderson

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :104

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***