فرمت word : پایان نامه بررسي و مقايسه عوامل موثر بر كمرويي دانش آموزان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

در هر جامعه درصد قابل توجهي از كودكان و نوجوانان و بزرگسالان و نوجوانان و بزرگسالان بدون آنكه تمايلي داشته باشند ناخواسته خود را در حصار كمرويي قرار داده اند كه قابليت هاي ارزشمند آن در اثر پديده كمرويي ناشناخته باقي مي ماند، پديده كمرويي در بين بزرگسالان بسيار پيچيده مي باشد كه ممكن می باشد از لحاظ رواني نيازهاي دروني و هدف ها و برنامه هاي شخصي و اجتماعي آنها را تحت تأثير قرار دهد. اصولاً كمرويي عاطفه اجتماعي می باشد. آثار و علائم اين حالت بيشتر در جمع افراد می باشد كه در شخص ظاهري مي گردد اين حالت از احساس خود كم بيني سرچشمه مي گيرد و در برخي موارد آن قدر شدت    مي يابد كه تمامي شخصيت فرد را تحت تأثير قرار مي دهد.

به طوري كه چنين فردي را از انجام زندگي روزمره در زندگي اجتماعي باز مي ماند. بسياري از فرصت ها و موقعيت هاي اجتماعي خود را از كف مي دهد. چنين فردي از حضور در اجتماع يا جمع افراد دچار ناراحتي هاي گوناگون مي گردد كه در وضعيت جسماني او نيز اثر مي گذارد.

كمرويي يا خجالتي بودن هميشه با يك درماندگي همراه می باشد و در جوار واژه هاي زندگي اجتماعي، خانوادگي، و حرفه اي قرار مي گيرد اين امر كاملاً قابل هضم می باشد. چرا كه يك شخص خجالتي در وفق دادن با شرايطي كه براي او خطرناك به نظر مي رسد ناتوان می باشد. راهي كه خود آن را به وجوديا پديد آورده می باشد گرفتار مي باشد. او هيچ كاري را به سادگي نمي تواند انجام دهد و همه چيز را به خاطر اوضاع مقصر مي داند. جاي بسي تأسف می باشد كه نظاره مي كنيم تواناييهاي عظيم افراد خجالتي علي رغم تمامي هوش و ذكاوتشان به هدر مي رود و به زندگي ادامه مي يابد و افراد خجالتي به حالت سنگ درمي آيند و زندگي آنها بدون كسب موفقيت تمام مي گردد، تنها به خاطر اينكه عقيده دارند شرايط خاص آنها و شكست هايشان غير قابل اجتناب بوده اند. به علاوه از طريق فقدان تفاهمي كه غالباً با آن روبرو هستند خود ناخواه به اين نتيجه نادرست مي رسند. (آقايي- 1371 ص 66)

كمرويي مقوله اي نا روشن می باشد هر چه نزديك تر بنگريم تنوع بيشتري در آن نظاره مي كنيم كمرو بودن نشانگر صفت فردي می باشد كه بخاطر«ترسويي، احتياط كاري، اطميناني» نزديك شدن به او مشكل می باشد. فرد كمرو هشياراند از مراجعه با افراد يا چيزهاي مشخص يا انجام كاري همراه با آن بيزار می باشد.

در گفتار و كردار خود ملاحظه كار می باشد و توانايي ابزار وجود نداشته و به گونه مخصوص مي ترسد. بخصوص ترس از افرادي كه به دلايل عاطفي تهديد كننده به شمار مي آيند. بيگانگان يا افراد ناشناس به دليل تازگي حضورشان يا عدم اطمينان به آنان يا مسئوليت افراد جنس مخالف پيامدهاي منفي و شدت كمرويي هر قدر باشد باز هم مي توان بر مشكل غلبه كرد. و براي انجام اين كار لازم می باشد ريشه هاي كمرويي را بشناسيم و آن وقت برنامه اي مناسب براي تغيير پايه اي آن طرح ريزي كنيم.(رزم آرا 1373، ص 48)

كمرويي پديده اي می باشد كه سرتاسر زندگي افراد كمرو را تحت تأثير خود قرار مي دهد و بسياري از استعدادهاي او را از بين مي برد و فرد را در صحنه زندگي اجتماعي ضعيف و ناتوان ظاهر مي سازد افراد كمرو در رفتارهاي اجتماعي بيشتر منفعل ظاهر مي سازد افراد كمرو در رفتارهاي اجتماعي بيشتر منفعل ظاهر مي شوند تا فعال آنها از قرار گرفتن در جمع مي ترسند و هنگامي كه در جمع ظاهر مي شوند خود را گم  مي كنند و احساس درد و رنج مي كنند و اگر هم بخواهند مطلبي را در جمع ابراز كنند فراموشي بر آنها غلبه مي كند مثل اينكه مغزشان از كار افتاده می باشد. آنها در مستقر كردن ارتباط با ديگران نيز ضعيف هستند و بيشتر افراد گوشه گير مي باشند و به همين دليل اگر هم افراد خوبي باشند و داراي تواناييهاي زيادي هم باشند به دليل گوشه گيري همچنان ناشناخته مي مانند و كمي هم به آنها توجهي نمي كند. اين افراد از دفاع كردن از حقوق خود نيز ناتوان هستند.( رزم ، 1373، ص 89تا123)

افراد كمرو در زندگي حرفه اي، تحصيلي، زناشويي و ديگر جنبه هاي زندگي خود ضعيف و ناتوان          مي باشند اين افراد هيچ لذتي از زندگي خود نمي برند و زندگي ايي سرشار از مشكلات و اضطراب و رنج و درد دارند.

افراد كمرو حصاري را به دور خود كشيده اند و در درون اين حصار به خود مي پيچند و به درون خود      مي نگرد اما اين افراد در عالم درونشان خود مي دانند كه افرادي با تواناييهاي قابل توجهي هستند و در بسياري از جنبه ها و تواناييها حتي از ديگران برتر مي باشند و مي توانند كارهايي را انجام دهند كه ديگران قادر به انجامشان نيستند اما هر بار كه مي خواهند كاري انجام دهند به علت گرفتار شدن در چنگ كمرويي نمي توانند وارد اقدام شوند. اين حصار و قفس محكم كه افراد كمرو را احاطه كرده مواد اوليه اش از شرايط اجتماعي محيطي فراهم مي گردد و عاملان اصلي اش والدين اين افراد مي باشند و بعد بستگان و دوستان و معلمان، عاملان اصلي اين قفس و حصار محكم بايد اقدام به شكستن بنمايند. ( افروز ، 1374 ، ص 11تا 35 )

افراد، جوامع، خانواده ها و فرهنگ هاي مختلف براي كمرويي معناي متفاوتي بكار مي برند. به عنوان مثال اغلب، نوجواني را كه به لحاظ روانشناسي اجتماعي فردي كمرو تلقي مي گردد به عنوان يك فرد متين و ساكت و مؤدب در نظر گرفته مي گردد و بعضي افراد كمرويي را براي دختران و زنان امري عادي و حتي صفتي مقبول و مثبت تلقي مي نمايند و چنين دختراني را دختراني با حيا و با عفت مي دانند حتي آنان را مورد تشويق و تمجيد قرار مي دهند. اما از طرف ديگر كمرويي پسران را يك مشي و طرز رفتار نامناسب و ناپسند مي دانند حيا و قدرت خويشتنداري يكي از صفات انسانهاي متعالي می باشد كه ارادي و ارزشمند مي باشد در حالي كه كمرويي پديده ايي غير عادي، ناخوشايند و نشانگر معلوليت اجتماعي می باشد كه براي هر دو جنس دختر و پسر امري نامطلوب و نابهنجار مي باشد. خانواده و جامعه بايد تفاوت حيا و كم رويي را بداند و بشناسد. حيا صرف ظاهر نشدن

بيان مسئله :

هيچ تعريف واحدي از كمرويي كفايت نمي‌كند زيرا كمرويي براي افراد مختلف داراي معاني متفاوتي می باشد با اين حال در يك تعريف كلي مي توان كمرويي را به عنوان ناراحت بودن در حضور جمع يا ديگران تعريف كرد . كمرويي يك نوع ترس می باشد احساس ترس در افراد كمرو او را وادار مي‌كند كه با سرعتي كه در توان دارد بگريزد و به خاطر طرفداري از ترس خود باعث مي گردد مشكلاتي رابراي خود پديد آورد . آدم كمرو از شكست در اجتماع مي‌ترسد او هميشه از اينكه ديگران او را حقير بشمارند در هراس می باشد اين تر س او را همچون پروانه اي كه در قفس شيشه اي زنداني می باشد آرام و بي حركت نگه مي دارد و مثل اينست كه اعصاب پاهايش را قطع كرده اند و قادر به حركت نيست . بنابراين نمي تواند موقعيت خود را حفظ كند با در نظر داشتن مطالب گفته شده شخص كمرو غير از ترسي كه در وجودش هست چيزي ديگر نمي بيند و اين باعث مي گردد از امورات ديگر غافل بماند . شخص كمرو زماني كه پیش روی چيزي مقاومت مي‌كند اضطراب و دلهره وحشتناكي او را فرا مي‌گيرد و بر او غلبه مي‌كند .

با در نظر داشتن اهميت موضوع يعني كمرويي و پيامدهاي آن همواره اين سؤال هست كه چه علل و عواملي موجب كمرويي شده می باشد. پيامدها و عوارض اين پديده ها مخصوصاً در بين دانش آموزان چه بوده می باشد.

افراد كمرو از ارتباط با ديگران مي ترسند اگر موارد اسثنايي مثلاً بروز حادثه اي در دوران كودكي و موارد ديگر را كنار بگذاريم، يا مسلماً منشأ اين ترس و دلهره را بايد در تربيت خانوادگي افراد جستجو كرد روش تربيت فرزندان توسط والدينشان و فرهنگ حاكم بر زندگي خانواده ها كه همين روش تربيتي می باشد، كه فرزندان را شجاع، با جرأت، اميدوار، نااميد، ترسو، شجاع، سخت كوش، تنبل يا كمرو، گستاخ و … بار     مي آورد. در اين تحقيق هر چند تأكيد روي خانواده و تربيت فرزندان مي باشد. اما عوامل ديگري همچون عوامل فردي اجتماعي، جنسيتي(دختر يا پسر بودن) (زن يا مرد بودن) حالتهاي خصوصي، و … مورد توجه قرار مي دهيم.(آقايي 1371، ص68)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اهميت و ضرورت تحقيق :

امروزه سهم بسيار مهمي از بودجه دولت در كشورهاي پيشرفته صرف امر تحقيقاتي شده و مراكز فراواني دست اندركار اين امر خطير بوده و بخش عظيمي از سرمايه گذاريهاي اين جوامع را به خود اختصاص داده و به صورت دراز مدت، ميان مدت، نتايج حاصل از توسعه مغزها به بار مي نشيند و سهم تحقيقات آموزشي در اين ميان از اهميت فراواني برخوردار مي باشد.كه محور اساسي آن رشد استعدادها، شناسايي آنان و آشنايي با وضعيت رواني، علايق و عواطف و افكار آنهاست تا بتوان بر اساس خصوصيات رواني، هدايت و بهسازي و بهداشت رواني انسانهاي فردا توسعه را ادراك و به صورت عنصر مفيد و فعال در خدمت تعالي و شكوفايي معنوي و مادي بشريت قرار گيرند در اين راستا تصميم گرفتيم تا علل و عوامل موثر بر كمرويي را بررسي كنيم. چرا كه كمرويي، رو به رو شدن با افراد جديد را براي فرد نگران كننده و دشوار مي كند و وارد شدن به جمع و كسب و كار را براي افراد سخت مي نمايد. مخفي شدن از انظار و احساس عجز در عين توانمندي را سبب مي گردد، انتظار  اين می باشد كه ضرورت پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي و اتصاف به فضيلت هاي اخلاقي كودكان، نوجوانان و بزرگ دال به دور از هر گونه افراط و تفريط در تربيت اجتماعي، رشدي متعادل و متوازن داشته می باشد و با تجلي از و شجاعت اخلاقي در گفتار و رفتار. فرد بايد از كمرويي و جسارت و پرخاشگري بركنار باشد. زيرا كه افراد كمرو نمي توانند در انجام بعضي از مسئوليتهاي اجتماعي فرد موفق باشند. اميدواريم كه اين تحقيق گاهي موثر در جهت كاهش ميزان كمرويي افراد و شكوفا کردن استعدادهاي آنها در سطح اجتماعي باشد.

اهميت انجام اين تحقيق در اين می باشد كه با بجای آوردن چنين تحقيقاتي در ارتباط با كمرويي در دانش‌آموزان و ارائه كردن راهكارهايي براي حل چنين مشكلات رفتاري آنها موثر مي‌باشد . ما با اينجام چنين تحقيقاتي و بدست آوردن اطلاعات در چنين زمينه هايي مي‌توانيم اطلاعات بدست آمده را در اختيار معلمان و محيط هاي آموزشي قرار داده تا آنها بتوانند بيشتر با نحوه برخورد با دانش‌آموزان آشنا گرديده و بهتر در جهت حل مشكلات دانش‌آموزان رسيدگي كرده . وقتي كه مشكل رفتاري دانش‌آموزان شناسايي و حل گردد آنها مي‌توانند بسياري از صفات خوب و برجسته خود را كه قبلاً قادر به نشان دادن آنها نبودند ظاهر سازند و مانند معايبي كه با انجام ندادن چنين تحقيقات و ارائه ندادن راهكارها در اين زمينه اينست كه مسلماً مشكلات رفتاري و انزوا و گوشه گيري روز به روز در دانش‌آموزان زيادتر گردد و نه تنها در شخصيت فردي و اجتماعي فرد تأثير مي‌گذارد بلكه دانش‌آموزان نمي توانند در زمينه هاي تحصيلي موفقيتي بدست آورند و در جامعه نيز بحرانها ي زيادي به وجودمي‌ايد پس بايد به اين مشكلات بيشتر توجه گردد و به چنين افرادي كه كمرويي آنها شديد مي باشد بهاي بيشتري داده گردد . ( همان منبع ، ص 153 ) .

اهداف تحقيق :

1- هدف كلي : بررسي و مقايسه عوامل موثر بر كمرويي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي و ارائه راهكارهاي موثر در اين زمينه در شهر سرپل ذهاب در سال تحصيلي 90-1389

اهداف جزئي :

1- بررسي عوامل موثر بر كمرويي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر سرپل ذهاب

2- بررسي عوامل موثر بر كمرويي دانش آموزان پسر مقطع ابتدايي شهر سرپل ذهاب

3- مقايسه عوامل موثر بر كمرويي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهر سرپل ذهاب

4- ارائه راهكارهاي موثر جهت كاهش كمرويي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهر سرپل ذهاب

5- مقايسه ميزان كمرويي دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهر سرپل ذهاب

در جمع و اجتماع نيست. جامعه ما نياز به حضور فعال و بهره گیری از استعدادها و توانمنديهاي زنان و دختران در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و فرهنگي دارد. و در چنين جامعه ايي كمرويي جايي نخواهد داشت. حال آنكه حجب و حيا جايگاه و منزلت ويژه و ارزشمندي داشته و آحاد جامعه براي آن ارزش فراواني قايل بوده و هست. بايد توجه داشت كه كمرويي يك پديده پيچيده ي رواني- اجتماعي بوده و علت آن اکثراً به روابط بين فردي و نحوه ي تربيت تربيت پذير بر مي گردد.

بنابراين با در نظر داشتن مطالب بالا و با در نظر داشتن اينكه به چنين افرادي كمك گردد و چاره اي براي مبارزه با كمرويي اين افراد انديشيد تا اين افراد مثل ديگران به زندگي عادي خود بر مي گردند و از اين درد و رنج نجات پيدا كنند. (همان منبع ص 50 و 49 و 48)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سؤالات تحقيق :

1- آيا محل زندگي (فقير نشين و غني نشين) مي تواند عاملي براي پديد آمدن كمرويي افراد باشد؟

2- آيا نقص جسماني (لكنت زبان) عامل مهمي در كمرويي مي باشد؟

3- آيا معاشرت كردن با خويشاوندان در كاهش كمرويي موثر می باشد؟

4- آيا ميزان آزادي و اختيار فرد با كمرويي افرا ارتباط دارد؟

5- آيا اقتصاد خانواده در زمينه كمرويي موثر می باشد و تأثيري بر كمرويي دارد؟

6- آيا محبت بيش از حد والدين به فرزندان در مسئله كمرويي موثر می باشد؟

7- آيا ميزان جمعيت خانواده در كاهش يا افزايش كمرويي موثر می باشد؟

8- ميزان كمرويي در دختران بيشتر می باشد يا پسران؟

فرضيات تحقيق

1- بين محل زندگي و ميزان كمرويي ارتباط معني دار هست.

2- بين نقص جسماني و ميزان كمرويي افراد ارتباط معني دار هست.

3- بين معاشرت كردن و كاهش كمرويي ارتباط معني دار هست.

4- بين ميزان آزادي و اختيار فرد و ميزان كمرويي ارتباط معني دار هست.

5- بين اقتصاد خانواده و ميزان كمرويي ارتباط معني دار هست.

6- بين محبت بيش از حد والدين و ميزان كمرويي ارتباط معني دار هست.

7- بين ميزان جمعيت خانواده و ميزان كمرويي ارتباط معني دار هست.

8- ميزان كمرويي پسران و دختران بيشتر می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :108

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***