دانلود فایل پژوهش: پایان نامه انواع برنامه ریزی و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

رشد و توسعه هر جامعه در کلیه ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی متاثر از نیروی انسانی می باشد در این بین آموزش از عوامل اسای در تربیت نیروی انسانی به شمار می رود از یک نظر می توان آموزش را شامل دو دسته رسمی و غیر رسمی دانست که این هر دو به تغییر رفتار و ابعاد مجموعه ای از دانش ، تفکر ، نگرشها ، ارزش ها و مهارتها می انجامد کسب موفقیت در این زمینه مستلزم آن می باشد که آموزش چه رسمی و چه غیر رسمی مبتنی بر اصول عملی باشد این امر اهمیت برنامه ریزی آموزشی رسمی و تربیت نیروی انسانی را مشخص سازد . ( میرزا بیگی ، 1380، ص16) .

برنامه ریزی به کار مدیران و غیر مدیران جهت می دهد و توجه آنها را به اهداف سازمان متمرکز می سازد و وقتی که همه بدانند کجا می طریقه و برای رسیدن به مقصد هر یک چه کمکی بایستی بکنند ، هماهنگی و همکاری بیشتری به وجود می آید برنامه ریزی موجب می گردد که فعالیتهای تکه ای و بی ثمرو بی راهه روی کاهش یابد . ( علاقه بند ، 1387 ، ص 41) .

بدون داشتن برنامه ریزی منظم و منطقی نمی توان به اهداف تعیین شده دست پیدا نمود ، در واقع برنامه ریزی نوعی تضمین برای رسیدن به اهداف می باشد ، همانگونه که کشورهای توسعه یافته با برنامه ریزی مناسب روز به روز پیشرفته تر و جوامع توسعه نیافته به علت عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی نامناسب عقب مانده تر می شوند .

به گونه کلی ، عملیات سازمانی را پیشگیری و بر اهداف سازمان متمرکز ساخته اقدام نظارت و کنترل را نیز تسهیل می کند بعضی از صاحب نظران مدیران را در تعیین اهداف مقدمه بر برنامه ریزی می داند اما بعضی دیگر ، برنامه ریزی جوانب مهم کار مدیریت به شمار می رود هر مدیری وظیفه دارد منهی نوع و وسعت آن را با در نظر داشتن میزان اختیارات مدیر و ماهیت کار سازمانی تغیر می کند پس برنامه ریزی درست و به موقع مدیران موجب پیشگیری از اتلاف وقت و به هدر نرفتن سرمایه های انسانی می گردد و باعث می گردد فعالیتها اهداف پیش بینی شده سوق داده گردد .

 

 

 

بيان مسئله :

انواع برنامه ریزی البته از لحاظ دامنه اقدام در کل مدتهاست که اذهان عمومی یا شاید اذهان اشخاصی نظیر محققان را در برگرفته می باشد و اخیرا برای چرخش آموزش و پرورش بهتر برنامه ریزی در راس امور قرار گرفته زیرا که این مسئله می تواند از یک تا صد در صد تاثیر را برمیزان کارایی مدارس داشته باشد . هر نوع برنامه ریزی مشخص می تواند تاثیر مشخص و پر واضحی را بر کارایی مدارس داشته باشد .

برنامه ریزی، مانند پلی، زمان حال را به آینده مربوط می کند. هر کس ‍ می تواند با برنامه ریزی و تعیین اهداف مورد نظر و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها، در جهتی صحیح حرکت نموده و به موفقیت لازم دست یابد.
برنامه ریزی، یکی از ارکان اصلی سازمان ها بوده و ادامه حیات سازمان و دستیابی به نتایج مورد نظر، بدون داشتن برنامه ای مشخص، غیر ممکن می نماید. فقدان برنامه ریزی در سازمان با عدم توفیق سازمان و شکست آن در مأموریت های محول شده ملازم می باشد. برنامه ریزی دو رکن اصلی دارد که عبارت می باشد از: تعیین اهداف و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها. دوم آن که، در برنامه ریزی بایستی دو نکته مهم همواره مورد نظر باشد: یکی داشتن دوره زمانی مشخص و دیگر داشتن بودجه و هزینه معین( حكيمي ، 1378، ص 169) .
پس، می توان برنامه ریزی را در یک عبارت مختصر و جامع این گونه تعریف نمود:
برنامه ریزی عبارت می باشد از تعیین اهداف و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها در دوره زمانی مشخص و با هزینه معین.برنامه ریزی به علاوه که تأثیر هدایت کردن و راهنمایی را در سازمان به عهده دارد، به مدیران سازمان ها این امکان را می دهد که از منابع و امکانات سازمان به صورت مناسب و بهینه بهره گیری نمایند. برنامه ریزی می تواند در تصمیم گیری درست، مدیران را یاری داده و با شناسایی به موقع فرصت ها، و عوامل تهدید کننده سازمان، مدیران را در بهره گیری صحیح از فرصت ها و مقابله به موقع در برابر تهدیدها کمک کند.( همان منبع ، ص170)

و اما سوال اصلي كه در اين تحقيق مي‌خواهيم به آن پاسخ دهيم اين می باشد كه آيا برنامه ريزي توسط مديران در مدارس شامل  هدف گذاري ، پيش نگري و بودجه بندي می باشد مي تواند بر بهتر شدن فعاليت ها در مدارس تاثير داشته باشد

 

 

اهميت و ضرورت تحقيق :

انسانها با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خود به تدریج به ضرورت برنامه ریزی در زندگی واقف شدند و آن را به منزله ابزاری در مدیریت و رهبری نظام آموزشی و اجتماعی مورد توجه قرار دادند سازمانها و موسسه های اداری امروز به گونه پیچیده

پژوهش در اين زمينه لازم می باشد زيرا برنامه ریزی به عنوان اصلی از اصول اساسی مدیریت، یکی از وظایف مهم و حیاتی مدیران بوده و تأثیر بسیار مهمی در موفقیت و پیشرفت سازمان ها، و کارآیی و تاثیر مدیران دارد. پژوهش در اين زمينه لازم می باشد زيرا مدیران همواره کوشش می کنند تا کارآیی و تاثیر خود و سازمان شان را افزایش دهند. بی تردید کوشش آن ها بدون در نظر داشتن مسأله برنامه ریزی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ زیرا که اگر در سازمان برنامه ریزی صورت نگیرد و برنامه های صحیح و دقیق طراحی نشود، بدین معناست که اهداف سازمان و نیز راه ها و ابزار مناسب برای دستیابی به آن ها مشخص نشده می باشد؛و آن گاه که اهداف سازمان و راه های دستیابی به آن ها روشن و مشخص نشده باشد، تاثیر و کارآیی به هیچ وجه تحقق نخواهد پیدا نمود.
پژوهش در اين زمينه لازم می باشد زيرا ضرورت برنامه ریزی قبل از دست زدن به هر کار، و اهمیت ویژه آن امری عقلانی می باشد؛و روشن می باشد که اقدام به هر کار، بدون مطالعه جوانب مختلف و برنامه ریزی برای آن، نشان دهنده نقصان عقل و یا عدم بهره گیری صحیح و مناسب از این نعمت بزرگ الهی می باشد.و اما انجام نگرفتن چنين پژوهش هايي در زمينه برنامه ريزي مديران مي‌تواند باعث عدم آگاهي آنها از اهميت مقوله برنامه ريزي گردد و همين بي اطلاعي و نداشتن آگاهي كافي مي تواند باعث عدم كارايي در سازمان گردد . با انجام نگرفتن چنين پژوهش هايي ما نمي توانيم عيوب و نقاصان هايي را كه در بعضي از برنامه ريزيهاي مديران هست شناسايي كرده و همين باعث عدم كارايي بهتر در سازمان مي گردد .

 

اهداف پژوهش :

هدف کلی : مطالعه و مقایسه بین انواع برنامه ریزی و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

اهداف جزیی :

1 – تعیین ارتباط بین برنامه ریزی کوتاه مدت مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه

2 – تعیین ارتباط بین برنامه ریزی بلند مدت مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه

3 – تعیین ارتباط بین برنامه ریزی متمرکز مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه

4 – تعیین ارتباط بین برنامه ریزی غیر متمرکز مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه

5 – تعیین ارتباط بین برنامه ریزی جامع مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه

6 – تعین ارتباط بین برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت در مدارس دخترانه و پسرانه

7 – تعیین ارتباط بین برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز در مدارس دخترانه و پسرانه .

 

سوالات پژوهش :

1 – آیا بین برنامه ریزی کوتاه مدت مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه ارتباط معناداری هست .؟

2 – آیا بین برنامه ریزی بلند مدت مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه ارتباط معنا داری هست ؟

3 – آیا بین برنامه ریزی متمرکز مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه ارتباط معنا داری هست ؟

4 – آیا بین برنامه ریزی غیر متمرکز مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه ارتباط معنا داری هست ؟

5 – آیا بین برنامه ریزی جامع مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه ارتباط معناداری هست ؟

6 – آیا بین تاثیر برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت مدیران در مدارس دخترانه و پسرانه بر میزان کارایی تفاوت معناداری هست ؟

7 – آیا بین برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز مدیران در مدارس دخترانه و پسرانهبر میزان کارایی تفاوت معنا داری هست ؟

8 –  آیا میزان کارایی در مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت می باشد .

 

فرضیات :

1 –بین برنامه ریزی کوتاه مدت و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه ارتباط معنا داری هست .

2 – بین برنامه ریزی بلند مدت مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه ارتباط معنا داری هست

3 – بین برنامه ریزی متمرکز مدیران و میزان کارایی آن در مدارس دخترانه و پسرانه ارتباط معناداری هست

4 – بین برنامه ریزی غیر متمرکز مدیران و میزان کارایی آن در مدارس ارتباط معناداری هست

5 – بین برنامه ریزی جامع  مدیران و میزان کارایی آن در مدارس ارتباط معنا داری هست

6 –بین تاثیر برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت مدیران در مدارس دخترانه و پسرانه بر میزان کارایی تفاوت معناداری هست

7 –بین برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز مدیران در مدارس دخترانه و پسرانه بر میزان کارایی تفاوت معنا داری هست

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

8 –  آ میزان کارایی در مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت می باشد .

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :87

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com