پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش ‎آموزان مقطع راهنمایی

با عنوان : مطالعه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان ایلام

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع تحقيق:

بررسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمايي شهرستان ايلام

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصــل اول

كليات

1- مقدمه

2- بيان مسأله

3- اهميت و ضرورت مسأله

4- اهداف تحقيق

5- سؤالات و فرضيات تحقيق

6- روش تحقيق

7- تعريف واژه‎ها و اصطلاحات

مقدمه

مطالعه پيرامون نحوه رفتار والدين و ويژگيهاي فرزندان موضوع بسياري از تحقيقات علمي در كشورهاي مختلف جهان بوده می باشد مانند موارد مهم و اساسي در اين تحقيق ويژگي عزت نفس كودكان در ارتباط با بدرفتاري والدين آنها می باشد.

بدون ترديد خانواده عمده‎ترين و مؤثرترين تأثیر را در فرايند شكل‎گيري شخصيت براي ايجاد حس عزت نفس در كودكان دارد. در خانواده‎اي كه صميميت، محبت، مهرباني هست كودك مي‎تواند هم عزت نفس بالايي داشته باشد و هم تغييرات مطلوب در شخصيت او ايجاد گردد. از يك سو كودك مي‎تواند با اطمينان به شخصيت خود با مشكلات روبرو گردد و از سوي ديگر، بدون داشتن اضطراب و تشويش رفتارهاي نامناسب خود را مورد ترديد قرار داده و سعي مي‎كند آنها را به نحو مطلوب تغيير دهد. شكل‎گيري بنيادين عزت نفس در كودكان متأثر از فضاي كلي خانواده می باشد.

مي‎دانيم كه اگر گويا فضاي كل خانواده هر حركت و رفتار كودك را علي‎رغم نادرست بودن پذيرا باشند، كودك به احتمال زياد دچار اختلال رفتار مي‎گردد زيرا تفاوت بين رفتارهاي درست و غلط را نمي‎داند و از ديگران نيز انتظار دارد كه همچون مادر و پدر هرگونه رفتار او را به گرمي و صميميت بپذيرد و زیرا چنين چيزي مقدور نيست مشكلات و درگيري‎هاي اجتماعي او آغاز مي‎گردد. در نقطه مقابل خانواده‎هايي وجود دارند كه رفتارهاي كودك را نمي‎پذيرند و در حقيقت دائماً در حال طرد كودك خود هستند در چنين فضاي خانوادگي كودك نمي‎داند چه چيزي باعث قبول و تشويق از طرف ديگران مي‎گردد و كودك در هر امري دچار بلاتكليفي می باشد.

عزت نفس مبتني بر ارزيابي قضاوتهايي می باشد كه شخص درمورد خصوصيات خود به اقدام مي‎آورد. روانشناسان و جامعه‎شناسان عزت نفس را از شخصيت و هسته مركزي سازگاري اجتماعي مي‎دانند «اسلامي نسب، 1373».

تحقيقات انجام شده بر ارتباط متقابل بين عزت نفس فرد و تصور فرد از توانائيهاي خود تأكيد دارد بدين معنا كه اگر عزت نفس كاهش يابد، احساس ضعف و ناتواني در فرد ايجاد مي‎گردد و بالعكس با افزايش اعتماد به نفس احساس توانمندي به وجود مي‎آيد.

خانواده‎ها يا والديني كه بطور مستمر كودكان خود را مورد حمايت قرار مي‎دهند، با آنها گرم و صميمي‎اند و كنترل منطقي و متعادل را اعمال مي‎كنند، در فرزندان خود اشتياق ابراز رفتارهاي اجتماعي قابل قبول را ايجاد مي‎كنند و زمينه را براي بروز استعدادها و توانائيهاي كودكان و نوجوانان خود فراهم مي‎آورند. برعكس والدين آسان گير كه از كنترل كودكان خود پرهيز مي‎كنند، كودكان آنها اشتياقي ندارند كه از رفتارهاي قابل قبول و معيارهاي تعريف شده گروه‎هاي مختلف جامعه اطاعت كنند.

والديني وجود دارند كه كارهاي كودكان خود را در دوره طفوليت و كودكي به گونه صحيح كنترل نمي‎كنند، در نتيجه در دوره نوجواني و جواني از دروني ساختن اخلاقيات و ارزشها در آنها عاجز مي‎مانند. اين گروه دير دست به كار مي‎شوند و فقط در دوره جواني اقدام به كنترل جوانان خود مي‎كنند، دوره‎اي كه مداخلات ديروقت والدين و اختلافات ايجاد شده جوانان را به سوي كژرفتاري اجتماعي و انحرافات اخلاقي سوق مي‎دهد.

اظهار مسئله:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 يكي از نيازهاي اصلي و اساسي بشر احساس ارزش نسبت به خود و يا بطور كلي عزت نفس (‎  (self esteeمي‎باشد در واقع برخوردار از اين احساس ارزشمندي و اعتماد به نفس می باشد كه براي بشر به مانند يك سرمايه و ارزش حياتي به حساب آمده و مانند عوامل مهم و عمده در امر شكوفايي استعدادها و خلاقيت در انسانها محسوب مي‎گردد اين احساس ارزش بخشي از خودپنداره (‎(self concept بشر مي‎باشد كه شامل تصوير خود از خود و احساسي كه او نسبت به خويشتن دارد و درجه پذيرش و تأييد شخص نسبت به خويش مي‎باشد. نوع توجه بشر نسبت به خودش، براساس تجربياتي می باشد كه از توجه ديگران و ارزيابي آنها نسبت به شخصيت خودش دارد (ميرزابيگي، 1373).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

توجه پژوهشگران به عامل عزت نفس تا آنجا كه مورد تحقيق قرار گرفته كه بسياري آن را به عنوان يك نيازمهم و اساسي در وجود افراد با ابعاد فردي و اجتماعي تلقي نموده‎اند در اين زمينه مي‎توان به افرادي زیرا: آدلر 1930، آلپورت 1937، مورفي 1947. مزلو 1970، راجرز و ساليوان 1959 تصریح نمود. (بيابانگرد، 1373، ص 11)

تأثیر خانواده در ميزان عزت نفس براساس تحقيقات انجام شده قبلي اثبات شده می باشد حال اگر والدين به گونه‎اي رفتار كنند كه كودك آزرده خاطر گردد در اين صورت عزت نفس كودك پايين مي‎آيد. زيرا يكي از راه‎هاي ارضاي نفس، تكريم افراد و در نظر داشتن شخصيت آنهاست.

فردي كه در محيط خانواده به اندازه كافي مورد تکریم و پذيرش واقع گردد و عزت نفس وي بطور مطلوب ارضاء گردد روحيه‎اي طبيعي و روان و معتدل خواهد داشت. برعكس فردي كه از پدر و مادر تکریم و تكريم نديده و والدين با او بدرفتاري داشته‎اند عزت نفس او پايين شكل مي‎گيرد و كودك در خود احساس پستي و حقارت كرده و شكست خورده و افسرده خواهد گردید و به صورت مستقيم و غيرمستقيم دچار مشكلات و اختلالات رفتاري و شخصيتي مي‎گردد هيلز و كوپر اسميت گزارش مي‎دهد دختران و پسراني كه از عزت نفس بالايي برخوردار بودند والدين پذيرنده، خوش برخورد، بامحبت و خونگرم داشته‎اند. (بوشهري، 1373، ص 23).

هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس كودكان دختر و پسر مي‎باشد و قصد بر آن می باشد كه آيا ارتباط‎ي بين اين دو هست يا نه. در مكتب اعتقادي اسلام نيز توجه بارزي به ارزشمند بودن بشر و ايجاد يك تصور مطلوب و ارزشمند در بشر نسبت به خودش و ديگر انسانها هست چنانكه در يك ديدگاه كلي و اساسي بشر به عنوان موجودي در نظر گرفته شده می باشد كه داراي ارزش و كرامت می باشد كه لازم می باشد درك و احساس عميق نسبت به عزت و كرامت خود و ديگران داشته باشد در اين تحقيق برآنيم كه روشن كنيم بدرفتاري والدين به خصوص در دوران كودكي به چه ميزاني بر عزت نفس آنها در آينده تأثير مي‎گذارد.

احساس ارزش درجه تصويب، تأييد، پذيرش و ارزشمندي می باشد كه شخص نسبت به خويشتن احساس مي‎كند (شاملو، 1372، ص 137). 

اهميت و ضرورت مسئله:

عزت نفس از نظر روانشناسان به ميزان ارزشي كه فرد براي كفايت و صلاحيت خود در ارتباط با اهداف كلي و ايده‎آل‎هاي خود در نظر مي‎گيرد برمي‎گردد.

بنابراين ممكن می باشد فردي از نظر ديگران بسيار موفق ارزيابي گردد ولي هنوز در نظر خود او فردي ناموفق باشد. البته زيربناي اين نوع تصور به خود پنداشت فرد مربوط می باشد. قضاوت ديگران او را به احساس رضايت از خود نمي‎رساند. البته ديگران در شكل‎گيري اين احساس در كودكي مؤثرند. پايين بودن عزت نفس همواره با تعريف بنيادي ناروشن فرد از آينده خود همراه می باشد. براي مثال كسي كه داراي عزت نفس پاييني می باشد براي توصيف خود از اصلاحات دوسوگرايانه يا دوگانه بهره گیری مي‎كند بنابراين خود را هم كم‎رو و بزدل و هم بي‎باك و جسور هم سرسخت و نامنعطف و هم انعطاف‎پذير و ملايم توصيف مي‎كند. اين درهم شدگي قضاوت با فقدان پايداري بي‎ثباتي و بي‎اعتمادي نسبت به سرشت و سرنوشت بنيادين خود پيوند مي‎يابد بر همين اساس اين افراد احتمالاً نمي‎توانند تصميم بگيرند كه در چه موقعيت اجتماعي شركت كنند آنها حتي ممكن می باشد خود رادر موقعيت‎هايي قرار دهند كه پيامهاي اجتماعي ضد و نقيض و منفي درمورد ارزشمندي خود دريافت مي‎كنند و بنابراين خود را در معرض در هم‎شدگي بيشتر قرار مي‎دهند.

داشتن عزت نفس براي همه انسانها يك ضرورت می باشد. در واقع چيزي می باشد كه هميشه در جستجوي آن هستيم با اين حال و با همه تلاشها،‌ بعضي از افراد انساني هیچگاه به آنچنان اعتماد به نفسي كه بتواند احساس واقعي و شادي كنند نمي‎رسند و هميشه در ناراحتي و شك و ترديد زندگي مي‎كنند و هيچ وقت به موفقيت در زندگي دست پيدا نمي‎كنند.

ما در طول زندگي، انرژي زيادي مصرف مي‎كنيم تا اطرافيانمان را وادار به تغيير كنيم. اگر ذره‎اي از آن انرژي را براي كار بر روي خودمان معطوف مي‎كرديم، نسبت به ديگران محبت بيشتري در ما به وجود مي‎آمد، زيرا عزت نفس قوي به ايجاد احساس قوي‎تري از محبت نسبت به اطرافيان منجر مي‎گردد، دنيايي كه در آن افراد بتوانند واقعاً به خودشان ارزش و تکریم قائل شوند، دنيايي خواهد بود كه مردم بيشتر به فكر يكديگر هستند. اگر انسانها به عنوان يك كل بتوانند عزت نفس خود را بالا ببرند ما شاهد تغيير بزرگي در كيفيت زندگي خود و آنها خواهيم بود.

در اين تحقيق سعي شده می باشد تأثير بدرفتاري والدين را بر عزت نفس دانش‎آموزان را بررسي و مشخص كرد. همانطور كه مي‎دانيد خانواده و نحوه برخورد و رفتار آنها كودكان در ميزان عزت نفس آنها بسيار مؤثر و تأثيرگذار مي‎باشد. بنابراين كودكان بايد در محيط گرم خانواده و در كنار والدين خود ميزان عزت نفس خود را بالا ببرند تا در دوران جواني و نوجواني و بزرگسالي بتوانند زندگي مستقلي داشته باشند. 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 65

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***