پژوهش: پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري

با عنوان : مطالعه تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری در کاهش نشانه های اضطراب کودکان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

موضوع:

بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري در كاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده:

هدف پژوهش حاضر بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري در كاهش نشانه‌ هاي اضطراب كودكان داراي اختلال‌هاي اضطرابي و افزايش توانمندي آنها در رويارويي با مشكلات و غلبه بر نگراني‌ هايشان بوده می باشد.

فرضیه‌های پژوهش به توضیح زیر می باشد:

فرضیه اصلی: مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی – رفتاری منجر به کاهش اضطراب کودکان آنها می گردد.

فرضیه‌های فرعی: 1- مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب فراگیر کودکان می گردد. 2- مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش اضطراب جدایی کودکان می گردد. 3- مشاوره گروهی والدین کودکان مضطرب منجر به کاهش هراس اجتماعی کودکان می گردد.

جامعه ي مورد مطالعه در اين پژوهش دانش آموزان دختر پايه اول تا چهارم ابتدايي شهر تهران در سال تحصيلي 88 – 87 بوده‌اند.

در اين پژوهش از نمونه در دسترس بهره گیری گردید تعداد 60 دانش آموز مضطرب كه به وسيله ي آزمون CSI4 كه اضطراب آنها از نقطه برش بيشتر بود به عنوان نمونه انتخاب شدند . اين 60 دانش آموز از بين 600 دانش آموز سه مدرسه در مناطق (18و 6 و 1) آموزش و پرورش تهران انتخاب شدند. و از بين دانش آموزان انتخاب شده درگروه نمونه 30 دانش آموز بطور تصادفي در گروه آزمايش و 30 دانش آموز در گروه گواه قرار گرفت.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ابزار مورد بهره گیری در اين پژوهش پرسشنامه علايم مرض كودكان براي شناسايي كودكان داراي اختلال اضطراب (فراگير – جدايي و هراس اجتماعي) بوده می باشد. در چهارچوب روش پژوهشي شبه آزمايشي و طرح پژوهش پيش آزمون – پس آزمون با گروه كنترل 60 نفر از كودكان مضطرب به گونه تصادفي در 2 گروه جاي گرفتند. والدين گروه آزمايشي به مدت 10 جلسه 90 دقيقه‌‌اي تحت برنامه مشاوره گروهي به شيوه شناختي رفتاري، براي كنترل اضطراب قرار گرفتند.

پس از اين دوره آموزشي پس از دو هفته دوباره از هر دو گروه آزمون CSI4 گرفته گردید و نمرات 2 گروه با بهره گیری از روش تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري بر كاهش اضطراب (جدايي – فراگير – هراس اجتماعي) كودكان موثر بوده می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

ریشه‌ی بسیاری از مسائل و معضلات روانی کودکان و نوجوانان در اضطراب و اختلالات مرتبط با آن می باشد. اضطراب به صورت یک اصطلاح کلی تعریف می گردد که تنش و برانگیختگی فیزیولوژیکی، درک عقیده و اجتناب رفتاری را دربرمی‌گیرد. (ایسائو و پیترمن، ترجمه براتیان، 1384)

کودکان هم مثل بزرگترهایشان دچار اضطراب می شوند اما اغلب از اینکه اضطراب و‌استرس را تجربه می‌کنند ناآگاهند در حالی که بچه‌ها از اضطراب آسیب می‌بینند- اضطرابی که آنها را بسوی افسردگی هدایت می کند. آنها ممکن می باشد این اضطراب را به طرق مختلفی نشان دهند یکی از خطرناکترین کارهایی که ممکن می باشد والدین بکنند چشم پوشی از بحرانهای دوران کودکی فرزندانشان می باشد. مهم نیست که این بحران چقدر کوچک به نظر برسد کی رخ دهد و چه شدتی داشته باشد.

در دوره کودکی بلوکهای ساختمانی کودکان ساخته می گردد و دوره بزرگسالی آنها را تشکیل می‌دهد اضطرابی که در کودکی شکل می‌گیرد اگر در همان کودکی برطرف نشود در بزرگسالی به سختی برطرف می گردد (تریسی هیل، 2008) وقتی کودکان در لفافه‌ای از نگرانی گرفتار می شوند به نظر ساده می‌رسد که به آنها اطمینان دهیم خوبند و مشکلی ندارند اما آن وقت آنها در حیرت می‌مانند اگر همه چیز خوب می باشد پس چرا من هنوز می‌ترسم؟!

بیش از آرام کردن مي‌بایستی به کودکان یاد دهیم که چگونه «نگرانی» اقدام می کند آنها چطور می‌توانند با اضطراب چالش پیدا کرده و از پس آن برآیند. (تامار چانسکی، 2007).

رسالت‌ما این‌می باشد که کیفیت زندگی کودکان مضطرب و والدین آنها را به کمک متخصصین بالا ببریم. زیرا کودکان معمولا نگرانیهایشان را در تنهایی خود پنهان می‌کنند، هدف ما این می باشد که به بزرگترها کمک کنیم تا به کودکان بیشتر توجه کنند، اضطراب آنها را بشناسند و به آنها کمک کنند. (چانسکی، 2008).

اظهار مسئله:

رشد هیجانی برای همه انسانها نوعی چالش می باشد، کودکان در طی دوره‌ای کمتر از یک دهه از درک هیجانی محدود به افرادي با شبکه هیجانی پیچیده تبدیل می شوند. با بالا رفتن سن، تعداد و پیچیدگی تجارب هیجانی و همین گونه مطالبات برای نحوه ابراز هیجانی همگی افزایش می‌یابند تعجب آور نیست که بعضی از کودکان در رویارویی با این چالش‌ها درهم می‌شکنند و دچار اختلال‌های هیجانی می شوند اختلال‌های هیجانی سیری مزمن دارد و می‌تواند به شدت مزاحم طریقه عادی زندگی در دوران بزرگسالی می گردد. (کلر و همکاران، 1993؛ راچمن، 1998، به نقل از کندال، ترجمه نجاریان، داوودی، 1384).

مطالعات اولیه در زمینه بروز ترس‌ها، نگرانی‌ها و اضطراب‌ها در کودکان و نوجوانان آنها را در 3 تا 18 سال گزارش داده‌اند. بل- دولان، لاست و استراوس در سال 1990 شیوع نشانه‌های اضطرابی را در یک نمونه 62 نفری از کودکان و نوجوانانی که هیچگاه از لحاظ روانی بیمار نبوده‌اند مطالعه کرده‌اند. نشانه‌های اضطرابي مختلفی مخصوصا ترس از بلندی‌ها، صحبت کردن در جمع و شکایت‌های بدنی در تقریبا 20 درصد آزمودنی‌ها شناسایی گردید. این یافته‌ها بالاتر از برآوردهای قبلی گزارش شده در پیشینه می باشد و بیانگر این هستند که نشانه‌های اضطرابی در سطوح غیر بالینی یا بالینی ممکن می باشد نسبت به آن چیز که قبلاً انتظار می‌رفت با بسامد بیشتری در نوجوانان بروز کنند. روی هم رفته پژوهشگران ضرورت توجه بیشتری را به مطالعه الگوهای بروز نشانه‌های اضطرابی در کودکان و مطالعه عوامل رشدی و موقعیتی موثر بر این نشانه‌ها مطرح کرده‌اند. پژوهش‌ها تأثیر‌منفی اضطراب دوران کودکی بر عوامل روانی اجتماعی‌مانند عملکرد تحصیلی‌و کارکرد اجتماعی را تأييد کرده‌اند. اختلال در عملکرد ممکن می باشد به شدت تحت تاثیر همراه بودن حالت‌های مرضی شدید با اختلال‌های اضطرابی و‌اضطراب با اختلال‌هایی نظیر‌ افسردگی و‌اختلال نقص‌توجه باشد، داده‌های تجربی‌پیوسته از این یافته‌ها طرفداری کرده‌اند که اختلال‌های اضطرابی در اوایل دوران کودکی و نوجوانی شروع می شوند و تا دوران بزرگسالی سیر مزمنی را طی می‌کنند. پژوهش‌ها بیانگر این هستند که نشانه‌های اضطراب ممکن می باشد در طی زمان بدتر شوند، در نظر داشتن آسیب شناسی روانی به افزایش شناخت ما از ماهیت و سیر این اختلال‌ها کمک می کند. (ماش و بارکلی، ترجمه توزنده جانی، توکلی زاده، کمال پور، 1383).

در‌اواخر دهه‌ی 1990 با‌ظهور پژوهش‌ها، شیوه‌هاي ‌درمانی مختلف‌توصیف گردید‌و کارایی درمانی آنها در خصوص اختلال‌های اضطرابی دوران کودکی تائيد گردید (اولندایک و همکاران 1994، به نقل از کندال، ترجمه نجاریان، داوودی، 1384). در میان درمان‌های روان‌شناختی شواهد‌پژوهشی کافی مبتنی بر تاثیر مداخله‌های رفتاری- شناختی برای اضطراب هست (بیدل و ترنر، 2005).

برای نمونه برنشتین، لیان، ایگان و تینسون (2005) نشان دادند که بکارگیری شیوه درمان شناختی- رفتاری بر اضطراب کودکان موثر می باشد. همچنين موثرترین درمان برای اضطراب کودکان را درمان شناختی رفتاری دانسته‌اند. با این‌وجود یکی از‌موضوع‌های مهم‌در درمان‌اختلال‌های اضطرابی کودکان (یا‌هر اختلال دیگر) این می باشد که این کودکان به ندرت خودشان جویای درمان می‌باشند و اغلب، بزرگسالان وجود پریشانی را در کودک شناسایی کرده و درصدد درمان‌او بر می‌آیند. بدین‌ترتیب کودکان انگیزه کمتری برای همکاری در فرایند درمان دارند و ایجاد یک ارتباط درمانی با کودک کاری دشوار می باشد (بیدل و ترنر، 2005).

از این نظر به کارگیری و آموزش والدین در برخورد با اضطراب کودکان ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از اهداف CBT و درمان شناختی رفتاری این می باشد که اضطراب کودکان را با تغییر دادن باورهایی که اضطراب را گسترش می‌دهند کاهش دهیم در CBT کودک می‌آموزد که «افکار» احساسات و خلق را که بر رفتار تاثیر می‌گذارند ایجاد ‌کند. (هکن سک، 2008).

با این تفاصیل یکی از موضوعهای مهم در درمان اختلال‌های اضطرابی کودکان اين می باشد كه به تأثیر والدین در ایجاد اضطراب در فرزندان توجه گردد. ممکن می باشد توجه بیش از اندازه پدر و مادر، واکنشی به اضطراب کودک باشد و علت آن محسوب نشود. بسیاری از عوامل پرورش فرزندان با اضطراب سرو کار دارد یعنی در حالی که می‌دانیم بعضی از شیوه‌های مراقبت از فرزندان با اضطراب در بچه‌ها همراه می باشد نمی‌دانیم که آیا نتیجه اضطراب هستند یا مسبب آن. «گلد اگنیند برگ» و «مارگارت شولبرگ»، اساتید دانشکده پزشکی جان هاپکینز تأثیر والدين در ايجاد اضطراب در كودكان را بررسي كرده‌اند.

والدینی که مدام در کارهای کودکان مداخله می‌کردند، کارهایی را که کودکان می‌توانستند، بایستی مستقل انجام می‌دادند زیر بنای ناقص را در کودکان خود ایجاد می‌کردند. چنین والدینی در ایجاد و توسعه اضطراب کودکانشان مشارکت دارند. (جفری، 2006).

از این نظر به کارگیری و آموزش والدین در برخورد با اضطراب کودکان ضروری بنظر می‌رسد.

مشاوره گروهی والدین نوعی از تعلیم و تربیت گروهی می باشد که برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای وسیعی را شامل می گردد و به والدین کمک می کند تا دانش و توانایی های خود را در زمینه پرورش و تربیت کودکان به نحو مطلوبی گسترش دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

و مشاوره گروهی مستلزم ایجاد ارتباط‌ای عاطفی می باشد برای رسیدن به هدف‌ها و مقاصد گوناگون و متعدد این شیوه یکی از شیوه‌های بهره گیری شده در درمان کودکان می باشد. (شفیع آبادی، 1375)

عطف به مطالب فوق محقق تصمیم گرفته می باشد که تاثیر مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری والدین بر کاهش اضطراب کودکان را مطالعه کند. در این پژوهش محقق در پی یافتن این سوال می باشد که آیا مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری موجب کاهش اضطراب کودکان 10-7 ساله شهر تهران می گردد؟

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 192

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***