فایل تحقیق : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات : بررسی قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید حمایت از خانواده

با عنوان : مطالعه قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید طرفداری از خانواده

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، گروه الهيات

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A

گرايش : فقه و حقوق اسلامی

عنوان :

مطالعه قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر قانون جدید

طرفداری از خانواده با محوریت ماده چهار

استاد راهنما :

دکتر هادی عظیمی گرکانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

   ورود قانون و حقوق به قلمرو خانواده هر چند نا خوشایند می باشد اما گاه اجتناب ناپذیر می باشد . خانواده کانونی که مرکز مهر ومحبت قرار دارد اما حقوق نیز به دنبال عدالت و نظم و ترتیب دادن می باشد . و فداکاری و محبت را نمی توان در قالبهای حقوقی گنجاند زیرا که این قواعد ناتوان تر می باشد که بتواند به کانون خانواده نظمی بدهد و البته بعضی از افراد را غیر از به اجبار نمی توان به کاری واداشت و از ترک کاری جلوگیری نمود. قوانینی که برای خانواده تنظیم گردیده بر تأثیر و جایگاه خانواده تاکید داشته می باشد و هدف آن بر طرف کردن کاستی ها و نواقص می باشد .

اما می دانیم که هر گونه تغییر بدون پشتوانه دقیق علمی و اخلاقی اثر مخربی بر جامعه خواهد داشت در این پژوهش با عنوان مطالعه قواعد فقهی و حقوقی قانون جدید طرفداری از خانواده کوشش شده می باشد ضمن مطالعه قوانین جدید و قدیم خانواده نقاط ضعف قوانین جدید و قدیم را پیدا کنیم و ایرادات و اوصاف و ویژگی های آنان را نیز اظهار کنیم و سیری در تحول قوانین خانواده داشته باشیم و در نهایت به مطالعه قواعد نکاح بپردازیم و از منابع موجود و تفاسیر معتبر معنای آن را به دست بیاوریم تا بتوانیم بهتر به عمق قوانین خانواده و نکاح پی ببریم .

مقدمه

   مفهوم خانواده، مفهومی بسیارگسترده، پراز نکات حقوقی و فقهی واجتماعی و فرهنگی می باشد . خانواده در قانون مدنی وقوانین ایران تعریف نشده می باشد اما با در نظر داشتن مقررات دارای یک معنی عام و یک معنی خاص می باشد خانواده معنی عام ، عبارت می باشد از گروهی که مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او ، گروهی که از یکدیگر ارث می برند مواد 862و1032 قانون مدنی طبقات اقرباء نسبی را اظهار می کند و گاهی خانواده به معنای گسترده تری بکار می رود و کلیه خویشان سببی را هم داخل می گردد.

خانواده در قدیم اهمیت بیشتری داشته می باشد اما در عصر جدید اهمیت خود را تا حد زیادی از دست داده می باشد و آن چیز که مورد نظر قانون گذار می باشد به معنی خاص می باشد و خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای ، عبارت از زن وشوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها می باشد که با هم زندگی
می کنند وتحت ریاست و مدیریت یک شخص بر اعضای آن می باشد. خانواده مهمترین گروه می باشد برای آن که بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست.خانواده هسته مرکزی اجتماع می باشد ونخستین اجتماعی می باشد که شخص در آن گام می نهد وآداب زندگی واصول ورسوم اجتماعی وتعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد خانواده مرکز سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات می باشد و کانونی برای طرفداری از بشر هاست . خانواده از زن وشوهر طرفداری می کند و کسانی که از طرفداری خانواده برخوردار نیستند ، بی پناهند و در معرض فساد وتباهی و بیهودگی قرار می گیرند . خانواده در حفظ و گسترش قدرت ملی تأثیر موثری اعمال می کند. به اظهار دیگر ارتباط ای نزدیک بین قدرت ملی و خانواده تأثیر موثر تری اعمال می کند . چنانکه ژوسران دانشمند بزرگ فرانسوی می گوید : تاریخ به ما می آموزد که توانا ترین ملتها مللی بوده اند که خانواده در آنها
قوی ترین سازمان را داشته می باشد .

حقوق خانواده ، شاخه‌اى از حقوق مدنى كه به مقررات و قواعد شكل‌گیرى، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن امورى زیرا مصالح اعضا و نهاد خانواده و كاركردهاى این نهاد (مانند حفظ و بقاى نسل، تأمین نیازهاى عاطفى و روانىِ اعضا و برقرارى نظام مراقبتى و حمایتى از كودكان)، چگونگى روابط حقوقى اعضاى خانواده تبیین، و حقوق و تكالیف آنان نسبت به یكدیگر مشخص می گردد.

اصل دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران خانواده را واحدِ بنیادىِ جامعه اسلامى خوانده می باشد، اما نه در فقه و نه در قانون مدنى ایران براى خانواده تعریف روشنى ارائه نشده می باشد. در عین حال، با در نظر داشتن قواعد و مقررات حقوق مدنى، می‌توان آن را گروهى دانست كه اعضاى آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگى حقوقى و اجتماعى یافته‌اند. این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آنها می گردد كه با ریاست شوهر در كنار هم زندگى می‌كنند (صفائى و امامى،حقوق خانواده ج 1،1382 ص 1ـ3، 6ـ7؛ كاتوزیان، حقوق مدنی ج 1،1382، ص 1ـ8). اگرچه خانواده در قوانین حقوقى ایران و بسیارى از كشورها فاقد شخصیت حقوقى می باشد، شمارى از حقوق‌دانان از اعطاى شخصیت حقوقى به خانواده دفاع كرده‌اند (رجوع کنید به صفائى و امامى،حقوق مختصر خانواده ج1،1382، ص 4ـ6)

خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد تأثیر به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغيير وتحولي در اين نهاد در كل جامعه تاثير خواهد گذاشت به همين دليل قانونگذار نمي تواند بدون در نظر داشتن قواعد اخلاقي و عادات و رسوم به وضع قوانين، به ويژه قوانين آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زيرا وضع چنين قوانيني پيامدهاي ناگواري بر نهاد خانواده مي گذارد. هر چند اهداف تنظيم لايحه حمايت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده می باشد؛ ارزشمند و ستودني می باشد ولي آن چه كمتر به آن توجه شده می باشد اهداف تنظيم لايحه می باشد چرا كه در كنار مزاياي غير قابل انكار لايحه، ايرادهايي اساسي نيز بر آن وارد می باشد كه نمي توان آنها را ناديده گرفت.مزايايي همچون احياء نهاد نامزدي، نشوز مرد، عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، ايجاد مراكز مشاوره ودر كنار ايرادهايي همچون عدم تكليف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ي ازدواج مجدد از سوي دادگاه بدون تعيين موارد خاص، تعيين ماليات بر مهريه، صلاحيت شوراي حل اختلاف و …. اين لايحه را به يكي از حساس ترين لوايح دوران حاضر بدل نموده می باشد. با در نظر داشتن جايگاه نهاد خانواده شايسته می باشد كه مجلس ايرادات وارده را رفع نمايد تا از به چالش كشيده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگیری گردد ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشايند می باشد و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذير می باشد .        

خانواده، كانوني می باشد كه درآن مهر و محبت و فداكاري وايثار تأثیر اصلي را ايفاء مي كند،ولي حقوق به دنبال احقاق حق واجراي عدالت ونظم وترتيب دادن امور می باشد بنابراين فداكاري و مهر و محبت را نمي توان در قالبهای حقوقي گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعايت آن كرد چرا كه قواعد حقوقي در روبرو شدن با خانواده، ناتوان تر از آن می باشد كه بتواند به آن نظم و نسقي بدهد.

البته گاه برخي از افرادرا غیر از به اجبار نمي توان به كاري واداشت يا از ترك آن جلوگيري كرد و شايد درمورد ي چنين افرادي تنها قواعد و مقررات قانوني، حداقلي ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولي اين امر نبايد منجر به اين گردد كه ، قواعد حقوقي ، به عنوان «آخرين و ناقص ترين حربه» ، را جايگزين قواعد اخلاقي واصول انساني حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تحت عنوان لايحه «حمايت خانواده» كه در تاريخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغييرات واضافاتي در ۵۳ ماده به تصويب دولت رسيده می باشد برنقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام تاكيد شده و هدف از تنظيم اين لايحه ، مرتفع کردن كاستي ها ونواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق کردن آنها با واقعيات روز ذكر گرديده می باشد پر واضح می باشد كه اين لايحه حاوي نكات وجهت گيري هاي مثبتي نيز باشد. قانونگذاري در خصوص نهاد مهمي زیرا خانواده مستلزم توجه بيشتر ودقيقتر مي باشد؛چراكه هرگونه تغيير و تحولي درقوانين موجود بدون     پشتوانه هاي دقيق علمي واخلاقي ، اثرات مخربي درجامعه خواهد گذاشت .انتظار اين بود كه در تهيه و تنظيم وتدوين اين لايحه ازنتايج علوم مختلف و بررسي ها و پژوهشهاي علمي و واقعيات اجتماعي حداكثر بهره گیری صورت مي گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخير ، ديگر در حوزه قانونگذاري به شيوه ي آزمون وخطا نبايد اقدام كردكه بارزترين نمونه ي اين شيوه حذف دادسراها و احياء مجدد آن بود. از اين روشايسته می باشد در تصويب اين لايحه توجه ويژه اي صورت گيردقوانين حمايت از خانواده تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانين مربوط به نهاد خانواده به گونه پراكنده در قوانين مختلف مانند قانون مدني آمده بود اما لزوم توجه بيشتر به نهاد خانواده و ويژگي هاي خاص آن اين الزام را براي مقنن به وجود آورد كه به گونه اختصاصي به نهاد خانواده پرداخته و با پيش بيني راهكارهاي مناسب تا حد امكان از گسسته شدن اين نهاد جلوگيري نموده و معظلات و مشكلات احتمالي را با كمترين هزينه حل و فصل نمايد

اولين قانوني كه به گونه خاص مربوط به نهاد خانواده مي گردید در سال ۱۳۴۶ تحت عنوان قانون ”حمايت خانواده” به تصويب رسيد كه در آن نوآوري هاي خاصي گنجانده شده نقل شده می باشد .

ایجاد و تشکیل خانواده آن چنان زیر چتر حمایتی آیین‌های دینی و مکاتب اخلاقی قرار گرفته می باشد که حتی در تعریف خانواده آورده‌اند

خانواده واحدی می باشد مرکب از پدر و مادر که از طریق پیمان قانونی با هم وصلت کرده اند و توسط آیین های دینی که خانواده را بصورت یک واحد اخلاقی در می آورد، احاطه شده اند

دین مقدس اسلام مهم‌ترین کارکرد خانواده را «آرامش بخشی به زوجین» معرفی کرده و در
کتاب الهی، سنت نبوی و سیره اهل بیت (ع)در موارد متعددی بر ضرورت تاسیس کانون‌های گرم خانوادگی و ایجاد پیوندهای خانوادگی مستحکم تصریح و تاکید شده می باشد)

به عنوان نمونه قرآن کریم در این باره می‌فرماید

برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید تا در بر او آرامش یافته و با هم انس گیرید، و در بین شما رافت و مهربانی بر قرار نمود

  • همچنین در حدیثی از قول پیامبر مکرم اسلام (ص ) نقل شده می باشد که: «هیچ بنیانی در اسلام نزد خداوند محبوبتر از ازدواج نیست) حسن فدایی ،مقاله ضرورت واهمیت مطالعه حقوق خانواده، روزنامه همشهری)

در ۱۳۵۸ ش، رسیدگی به دعاوی خانوادگی (مانند ازدواج، طلاق، مهریه و نفقه) به دادگاه‌های مدنی خاص، و در ۱۳۷۶ش به دادگاه‌های خانواده سپرده گردید.

بعضی مواد قانونیِ راجع به حقوق خانواده نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شده یا تغییر یافته می باشد. دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق خانواده»، شماره۶۳۵۲.

1: اظهار مساله پژوهش :

     آن چیز که مهم و مهم می باشد که رسالت انبیا ءو بزرگان ادیان و مصلحان همه برای حفظ کیان خانواده بوده و خانواده بر اساس قواعد و قوانینی که از روی عادت و دوام و قوام زندگی مشترک انسانها واخلاق و روابط آنها وضع شده ،تا از متلاشی شدن کانون گرم خانواده جلوگیری گردد . با در نظر داشتن اهمیت موضوع و همچنین تصویب قانون جدید طرفداری از خانواده که دارای ویژگی های بهتری نسبت به قانون قبل می باشد براین شدم تا قواعد فقهی نکاح را با در نظر داشتن ماده 4 قانون خانواده مطالعه کنم و مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده را ارزیابی نمایم و قواعدی که کمتر به آن توجه شده را نشان دهم زیرا اهل بيت عليهم السّلام با توجه و عنايت در القا و آموزش اصول به اصحاب ويژه خود، قواعد فقهى بى‌شمارى را براى پيروان خود به جاى گذاشتند كه اغلب با لفظ كل و ساير ادوات عموم بيان مى‌شوند. تعدادى از اين قواعد در كتاب‌هاى قواعد فقهى مورد بحث قرار گرفته می باشد، اما با اين وصف هنوز قواعد فراوان ديگرى در لابه‌لاى روايات و احياناً كلمات فقها هست كه استخراج متداول آشنا مى‌سازد.

تعداد صفحه :150

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***