فرمت word : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی : بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و كارآفرینی و عملكرد مدیران دانشگاه‌­های آزاد تربیت بدنی

با عنوان :  مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و كارآفرینی و عملكرد مدیران دانشگاه‌­های آزاد تربیت بدنی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M. A)

گرایش: مدیریت ورزشی

عنوان:

مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و كارآفرینی و عملكرد مدیران دانشگاه‌­های آزاد تربیت بدنی استان تهران

استاد راهنما:

دکترمحمدرضا اسماعیلی

استاد مشاور:

دکتر فرشاد تجاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكیده:

امروزه پیشرفت هر سازمانی به مدیریت آن سازمان بستگی دارد، می­توان اینگونه مطرح نمود كه پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می‌باشد. از مهمترین عواملی كه نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملكرد مطلوب مدیریت می باشد؛ كه عمكرد نیز تحت تاثیر عوامل گوناگون مانند فرهنگ سازمانی، كارآفرینی می باشد. پژوهش حاضرباتوجه به ابهامات گوناگونی پیرامون عملكرد مدیران در دانشگاه‌­های آزاد تربیت بدنی صورت گرفت. در پژوهش فوق، به نظرسنجی از مدیران دانشگاه‌­های آزادتربیت بدنی استان تهران پرداخته ‌گردید، پس جامعة آماری پژوهش حاضر را كلیة مدیران آموزشی، پژوهشی، اداری، دانشجویی دانشگاه‌­های تربیت بدنی استان تهران در بر گرفتند كه 475نفر بودند. حجم نمونه باکمک جدول مورگان 159نفراز دانشگا­های علوم تحقیقات – واحدمرکز-قیام دشت وواحد جنوب پرسشنامه­های فرهنگ سازمانی رابینز22گویه ای، کارآفرینی30گویه صمدآقایی و پرسشنامه 14 گویه ایارزیابی عملکرد، هرسی و گلد اسمیت را تکمیل نمودند. پژوهش حاضر ازنوع توصیفی، همبستگی، حال نگر بوده می باشد. پس از مطالعه روایی –پایایی ابزار­ها تحلیل داده­ها باکمک نرم افزار spss19صورت گرفت داده­ها از طریق راه آماری رگرسیون بیانگرپیشبینی عملکرد مدیران از طریق فرهنگ سازمانی وکارآفرینی بوده می باشد. وپیشنهاد می­گردد بروی متغیرکارآفرینی با ابزار دیگری، در میان گرو­های مختلف پژوهش بیشتری صورت بگیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1. مقدمه

در عصر حاضر به دلیل پیشرفت‌­های علمی و فنی، بازنمایی ذهنی بشر از کره زمین به دهکده جهانی مبدل شده می باشد. از این رو عوامل همراه کننده با این بازنمایی بیش از پیش مورد توجه بشر قرار گرفته می باشد. می­توان اینگونه مطرح نمود كه پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می‌باشد. از مهمترین عواملی كه نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملكرد مطلوب مدیریت می باشد

با در نظر داشتن اینكه امروزه پیشرفت هر سازمانی به مدیریت آن سازمان بستگی دارد، می­توان اینگونه مطرح نمود كه پیشرفت و ترقی در هر سازمان، مدیون سیستم مدیریتی آن سازمان می‌باشد. از مهمترین عواملی كه نشان دهنده مدیریت صحیح بوده و می­تواند بازدهی سازمان را افزایش دهد، عملكرد مطلوب مدیریت می باشد؛ كه عمكرد نیز تحت تاثیر عوامل گوناگون مانند فرهنگ سازمانی، سلامت سازمانی، كارآفرینی، شیوه‌­های تفكر مدیر و بسیاری از عوامل دیگر می‌باشد كه هر كدام به تنهایی می­توانند اثرات مستقیمی را بر نحوه عملكرد مدیر اعمال نمایند. (یانگ[1]، 2011)

به تعبیری دیگر، امروزه سازمان‌­ها ومؤسسات مختلف، آموزش و توسعه منابع انسانی بخصوص مدیران را از حیاتی ترین وظایف خود در راه بهسازی ساختاری و سازمانی تلقی می‌كنند و با در نظر داشتن منابع قابل اهمیت آن، سرمایه‌گذاری‌­های بسیاری را در جهت افزایش عملكرد مدیران صورت می­دهند.

از مهمترین عوامل موثر در بهره‌وری، همانگونه تصریح گردید، فرهنگ سازمانی می باشد، «فرهنگ از سازه‌­هایی بشمار می­رود كه به دلیل گستردگی طیف آن، تعاریف متفاوت و كثیری را به خود اختصاص داده می باشد. روت بندیكت (1952) فرهنگ را «یك الگوی اندیشیدن و اقدام كردن» تعریف نموده می باشد و لوی استراس فرهنگ را «یك نظام نمادی مشترك می‌داند كه آفریده ذهن بشر» می‌باشد. اتوكلاین برگ یكی از نظریه پردازان برجست­های می باشد كه بر توانایی‌­های اكتسابی تاكید داشته و فرهنگ را مجموعه عادات و توانایی‌­های اكتسابی بشر تعریف می‌نماید. (به نقل ازکیا، 2013)

همانگونه كه مطرح گردید فرهنگ خود به خود طیف وسیعی را در بر گرفته و مقوله‌­های گسترده آن با در نظر داشتن سازمان‌­های مختلف متفاوت بوده بگون­های كه هر سازمان فرهنگ خاص خود را شامل می‌باشد. فرهنگ هر سازمان به منزله شخصیت آن سازمان بوده ودر برگیرنده سیستمی از استنباط‌­های مشترك در سازمان مربوطه می باشد. فرهنگ هر سازمان ارزش و اعتقادات خاصی را در بر می‌گیرد و اعضای آن در صدد همسو و همرنگ كردن خود با مشخصه‌­های آن فرهنگ می‌باشند. یكی از اركان اساسی در ارزیابی عملكرد كاركنان، انطباق و هماهنگی عملكرد آن­ها با ویژگی‌­های فرهنگی آن سازمان می‌باشد. پس، هر قدر میان شاخص‌­های فرهنگی یك سازمان و ویژگی‌­های عملكرد اعضای آن سازمان تطابق بیشتری وجود داشته باشد، بستر مناسبی جهت یكپارچگی و وحدت سازمان فراهم می­گردد. این بستر مناسب بستر ساز روابط ایده‌آل و شكوفاسازی استعداد­های بالقوه و همچنین تشكیل یك فرهنگ سازمانی مطلوب و ایجاد كارآفرینی بوده و باعث ارتقاء فرهنگ سازمانی و در نتیجه افزایش عملكرد مدیران می‌باشد.

فرهنگ سازمانی، سیستمی می باشد متشكل از ارزش‌­ها و عقایدی كه در تعامل متقابل با نیروی انسانی، ساختار سازمانی، سیستم كنترل و همچنین هنجار­های رفتاری بوده كه در سازمان بنا نهاده می­گردد (کیا، 2013).

پس، فرهنگ سازمانی اهمیت ویژ­های را در راهبرد یك سازمان و عملكرد مطلوب در جهت پیشبرد اهدافش اعمال می‌نماید. بگون­های كه بسیاری از متخصصان اعتقاد دارند كه اهداف سازمان بر محور فرهنگ آن استوار می باشد و اقدامات موثر در استای ارتقای رفتار شغلی، بدون تغییر فرهنگ سازمان و جایگزینی فرهنگی موثر واقع نمی­گردد. ازسویی دیگر، كارآفرینی نیز یكی از عوامل موثر بر عملكرد بوده و به عنوان نیروی هدایت كننده برای بنیان‌گذاری ایده‌­های تجاری، بسیج نیرو­های انسانی، منابع مالی و فیزیكی، ایجاد و توسعة بنگاه‌­های تجاری و اشتغال‌زایی می باشد. در تمامی كشورها، پهنه وسیعی ازمشاغل به وسیله بنگاه­های كوچك و متوسط در بخش خصوصی (مشتمل بر شركت‌­های تعاونی) ایجاد شده می باشد. اینگونه تجارت‌­ها یا كسب و كار­ها به گونه معناداری به ایجاد مشاغل كمك می‌كند (دفتر بین‌المللی كار، 2004).

براساس نظریه رابینز فرهنگ سازمانی بر مبنای شش بعد مطرح می­گردد. این ابعاد تحت عنوان همكاری گروهی، خلاقیت و نوآوری، دقت كاری، بهره‌وری، انگیزه كاری و ارزشگذاری به كارمند تعریف می­گردد. با مطالعه دقیق وضعیت فرهنگ سازمانی در ابعاد شش گانه می­توان به شناخت دقیق فرهنگ سازمانی و كارآفرینی با عملكرد، راهبرد­های كاربردی را اتخاذ كرده و از این طریق بتوان عملكرد را افزایش داد و سازمان­ها و مراكز آموزشی به وسیلة فرهنگ سازمانی حاكم و كارآفرینی كاركنان، عمكرد مدیران را با هداف مورد نظر متناسب سازند.

2.1. اظهار مسأله

ابهامات گوناگونی پیرامون عملكرد مدیران در دانشگاه‌­ها هست. بطوریكه بسیاری از محققان و پژوهشگران مطرح می‌كنند عملكرد از عوامل متعددی تاثیر می‌گیرد كه از آن جمله‌اند: فرهنگ سازمانی، سلامت سازمانی، بهره‌وری، شیوه‌­های تفكر مدیران، شیوه‌­های حل تعارض و بسیاری عوامل دیگر كه می­توانند عملكرد مدیران را تحت تاثیر قرار دهند.

پترز و واترمن[2] (1998)، مطرح می‌كنند كه سازمان‌­های اثربخش و سازمان‌­هایی كه دارای عملكرد مطلوبی می‌باشند، دارای فرهنگ سازمانی قوی بوده كه تناسب محتوای فرهنگ با شرایط محیطی سازمان از اصول آن می باشد و عقیده دارند كه چنانچه فرهنگ سازمانی قوی باشد، می­تواند عملكرد مطلوبی را به نمایش بگذارد. فرهنگ سازمان چیز­هایی نظیر قابل قبول بودن غیبت، به موقع سركار حاضر شدن و میزان تلاشی را كه یك شخص بایستی داشته باشد، به كاركنان القا می‌كند (الوانی و دانایی فرد، 1381).

همچنین، در زمینة ارتباط بین كارآفرینی با عملكرد نیز تحقیقات فراوانی صورت گرفته می باشد كه از آن جمله می­توان به تحققیق كولمن و آنتونیوكسی[3] (1983)، تصریح نمود. آن­ها عقیده دارند كه كارآفرینی در فعالیت‌­های اقتصادی و اجتماعی بسیار موثر بوده و یكی از عوامل موثر در زمینة مشاركت افراد، ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس، افزایش مهارت‌­های فردی، اجتماعی و شغلی، توانمندی‌­های بالقوه و توجه مثبت نسبت به خود و محیط اطراف خود و در نهایت از انگیزه‌­های قوی برای كار، کوشش، كارآفرینی و بازدهی عملكرد مناسب می‌باشد. از این‌رو، یكی از ویژگی‌­های مدیر خلاق و كارآفرین، احساس ارزشمندی و نشان دادن عملكرد بالا در سازمان می‌باشد (شریفی، 1392)

با مروری اجمالی به تحقیقات انجام شده در زمینه عملكرد مدیران و ارتباط آن با سایر متغیر­ها از قبیل فرهنگ سازمانی و كارآفرینی می­تواندریافت كه مدیران كارآفرین و مدیرانی كه از فرهنگ سازمانی متناسبی برخوردار بوده و سازمان را به نفع مطلوبی هدایت می‌كنند، عملكرد مطلوبی را نیز به نمایش گذاشته و تاثیر و بهره‌وری فزایند­های را نیز نشان می­دهند.

با در نظر داشتن اینكه در پژوهش حاضر به بررسیی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و كارآفرینی مدیران با عملكرد آنان پرداخته می­گردد و با تاكید بر تحقیقات انجام گرفته، مطرح می­گردد كه منبع مسأله پژوهش حاضر را می­توان به عنوان خلاء نظری دریافت و سوال اصلی پژوهش حاضر را اینگونه عنوان نمود كه آیا ارتباط معنی‌داری بین فرهنگ سازمانی و كارآفرینی مدیران با عملكرد آنان در دانشگاه‌­های آزاد تربیت بدنی استان تهران هست یا خیر؟

3.1. اهمیت و ضرورت پژوهش

اجرای این گونه تحقیقات می­تواند اطلاعات مفید و سودمندی جهت برنامه‌ریزی‌­های آتی مهیا سازد. كسب یافته‌­های تجربی بعنوان مهم‌ترین گام در كنترل كیفی تولید شناخته می­شودو از آنجایی كه فرهنگ سازمانی و همچنین كارآفرینی مدیران به عنوان یكی از موثرترین عوامل در عملكرد مدیران شناخته می­گردد، تأثیر مهم و اساسی در مدیریت منابع انسانی بر جای می‌گذارد، بایستی کوشش كرد تا اطلاعات سودمند و جامعه‌ی را نسبت به آن بدست آورده و از این طریق زمینه‌­های افزایش عملكرد را ایجاد كرده و بستر مناسبی را برای بهره‌وری و اثربخشی سازمان و مراكز آموزشی فراهم نمود.

همانگونه كه مطرح گردید، فرهنگ سازمانی حاكم دریك سیستم و همچنین كارآفرینی مدیران، ارتباط مستقیمی را با عملكرد مدیران نشان می­دهد. به طوری كه با افزایش و ارتقاء فرهنگ سازمانی و بهره‌گیری از كارآفرینی مدیران می­توان شاهد عملكرد مدیران و افزایش بهره‌وری در سازمان بود و به راحتی سیر صعودی توسعه منابع نیروی انسانی را نظاره كرد. پیش روی، هنگامی كه سازماندارای یك فرهنگ ویژه و قالب بر ارزش‌­های بنیادی نباشد، مشاركت در بین اعضاء كاهش یافته و تنها تخلفات اداری افزایش می‌یابد و در پی آن آسیب‌­های فراوانی به سیستم‌­های آموزشی وارد می‌آید.

از این‌رو، با در نظر داشتن اهمیت فزاینده سازمان و بخصوص مراكز آموزشی مانند دانشگاه‌­ها كه به عنوان پروروش دهندگان نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی شناخته می­شوند، ضروری می باشد تا به مطالعه عوامل موثر بر عملكرد مدیران، یكی از افراد كلیدی كه دیگری از قبیل فرهنگ سازمانی و كارآفرینی مدیران پرداخت تا از این طریق بتوان به بهره‌وری سازمان و تاثیر آن نائل آمد.

پس، عملكرد مدیران از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و بایستی کوشش كرد تا با كسب اطلاعات بنیادی و راهكار­های مناسب برای افزایش بازدهی و عملكرد مطلوب از یك سو و ایجاد یك فرهنگ سازمانی مناسب با ارزش‌­ها از سوی دیگر، زمینة مساعدی را برای افزایش عملكرد فراهم آورد. اجرای اینگونه تحقیقات می­تواند گامی موثر در جهت كسب اطلاعات اولیه باشد تا از این طریق تصمیم‌گیری‌­های مدیریتی به گونه صحیح اتخاذ و اعمال گردد.

در این پژوهش به صورت مقدماتی به شناسایی بعضی از عوامل فرهنگی و سازمانی موثر بر عملكرد مدیران پرداخته شده و می­توان امیدوار بود كه بهره گیری از نتایج این پژوهش، افزایش و توسعه منابع انسانی را در پی داشته و زمینه‌­های تحقق اهداف بلند مدت توسعه منابع انسانی را فراهم آورد. این اقدام می­تواند اطلاعات ضروری را برای مدیریت كاربردی در راستای تحول فرهنگ سازمانی، كارآفرینی و بهبود عملكرد فراهم نماید.

تعداد صفحه :104

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com