دانلود: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : تأثیر حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سود

با عنوان :  تأثیر حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سود

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزي

دانشکده اقتصاد و حسابداري

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته و گرايش: حسابداری

عنوان پژوهش:

تأثیر حاكميت شركتي و مديريت سود بركيفيت سود

استاد راهنما : سرکار خانم دکتر فرزانه حیدر پور

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر زهرا لشگری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه:

شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده می باشد. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام[1] در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به تأثیر برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده در ارتباط با پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده می باشد، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.

هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به معضلات مربوط به تاثیر هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده می باشد . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری[2] در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[3] درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[4] و …دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول چاپ گردیده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 می باشد که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:

  • تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
  • حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
  • رفتاریکسان با سهامداران
  • تأثیر ذینفعان در حاکمیت شرکتی
  • افشاء و شفافیت
  • مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره

وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه مانند بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرارمی دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به اقدام آورد.پس پژوهشگر ارتباط بعضی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر کیفیت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.

دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،اظهار مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

2-1. اظهار مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت می باشد و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی طریقه که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها بهره گیری می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار بهره گیری کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می گردد.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند(نصیری ،1389).

به دلیل اهميت تأثيرارقام مالي برارزيابي عملكرد موضوع دستكاري و مدیریت ارقام سود درصف اول توجه عمومی قراردارد و مراجع قانون گذاری نیزتوجه زیادی به این موضوع مبذول نموده و چندین تغییر قانونی به وجود آورده اند.

مفهوم مدیریت سود ازجنبه های گوناگونی مورد مطالعه و پژوهش قرارگرفته اند و تعاریف مختلفی نیزدراین ارتباط ارائه شده می باشد، که مهمترین آنها عبارتند از:

اسکات(2003) مدیریت سود را اقدامات آگاهانه به اقدام آمده توسط مدیریت درخصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول حسابداری باشد، تعریف    کرده می باشد.

به طورکلی مدیریت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به اقدام آمده توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف خاص درچارچوب رویه های حسابداری تعریف می گردد. مدیریت نسبت به سایرین به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای افراد دیگر قابل دسترسی نیست. درصورتی که مدیران با بهره گیری ازمدیریت سود قصد انتقال اطلاعاتی را داشته باشند که معرف واقعیات و ارزش واقعی واحد تجاری باشد، نمی توان ایرادی برآن وارد دانست، اما نگرانی زمانی ایجاد می گردد که هدف مدیران ازمدیریت سود به عنوان عاملی برای گمراهی بهره گیری کنندگان ازاطلاعات مربوط به عملکرد شرکت باشد.

امروزه دراهمیت وجایگاه حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت ها تردیدی نیست زیرا که این موضوع با در نظر داشتن رخدادهای سالهای اخیر وبحرانهای مالی شرکتها اهمیتی بیش از پیش یافته می باشد. مطالعه علل و آسیب شناسی فروپاشی بعضی از شرکتهای بزرگ که زیان های کلانی بویژه برای سهامداران داشته می باشد ناشی ازضعف سیستم های حاکمیت شرکتی آنها بوده می باشد. تحقیقات نشان می دهد که حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقای استانداردهای تجاری شرکت ها، تشویق، تأمین و تجهیزسرمایه ها و سرمایه گذاران و بهبود اموراجرایی آنها گردیده و یکی ازعناصراصلی دربهبود کارایی اقتصادی شرکت هاست زیرا که ناظر بر روابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران وسایرذینفعان آنهاست) علی کهندل ، 1390).

تعداد صفحه :170

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***