پژوهش: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی : بررسی میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی

با عنوان :  مطالعه میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مركزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: برنامه ریزی درسی

عنوان:

مطالعه میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و

تاثیر آن بر بهره وری سازمان صدا و سیما

استاد راهنما:

دکتر فرشته کردستانی

استاد مشاور:

دکتر یلدا دلگشایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چكيده

هدف اصلي انجام پژوهش بررسي ارتباط رضايت از آموزش ضمن خدمت به شيوه مجازي بر بهره وري سازمان صدا و سیما می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری صدا و سیمای شهر تهران تشکیل داده می باشد ، كه در مجموع 9000 نفر هستند و نمونه مورد مطالعه 368 نفر مي باشد ، كه با بهره گیری از فرمول کوکران مشخص شده می باشد و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوري در این پژوهش دو پرسشنامه بهره وري نيروي انساني ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ و پرسشنامه رضایت کارکنان از برگزاری دوره های مجازی می باشد. تحليل داده ها در اين پژوهش در بخش توصيفي بوسیله فراواني ، درصد ، ميانگين و انحراف معيار و در بخش استنباطي از طريق همبستگي پيرسون صورت پذيرفت. نتايج حاصل از عمليات آماري نشان داد که با افزایش رضایت کارکنان از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی میزان توانایی ، درک و شناخت شغل ، طرفداری سازمانی ، انگیزش ، بازخورد ، اعتبار ، سازگاری و بهره وری کارکنان بالاتر مي رود.

کلید واژه ها: بهره وري منابع انساني ، صدا و سیما ، دوره ضمن خدمت مجازی .

مقدمه

این فصل از پژوهش در برگیرنده بخش های مقدمه ، اظهار مسئله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف پژوهش ، سوال های پژوهش ، متغیر های پژوهش و تعاريف مفهومي و عملياتي متغير ها می باشد.

بيان مسئله

آموزش ، کارآمدترین ابزار و قویترین فرایند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و تقویت آنان برای انجام وظایف می باشد. با در نظر داشتن تغییر و تحولات روزمره و پیشرفت علوم و فنون فناوری و نیز تعدد مشاغل و حرف و برای جلوگیری از اتلاف منابع ، آموزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و اجرای آن نیاز به برنامه ریزی و مطالعه دقیق براساس نیازهای آموزشی کارکنان دارد . برای اینکه نیروهای انسانی شاغل در سازمانها روزآمد باشند بایستی به گونه مداوم آموزش ببینند . آموزش کارکنان از مهمترین عوامل بهبود نظام وفعالیتهای هر سازمان می باشد . در این بین آموزش ضمن خدمت مجازی برای کارکنان ، از آن جهت دارای اهمیت می باشد که غالبا در سازمانهای متفاوت کارکنان برای شرکت در آموزشگاههای گوناگون ناگزیدند محل خدمت خود را ترک کنند و این امر معضلات جدی برای بجای آوردن امور و وظایف سازمانی به وجود می آورد (طالبی ، ۱۳۸۵ : 27).

تفاوت بین آموزش سنتی و آموزش براساس امکانات فناوری های ارتباطی جدید ، تنها در ورود فناوری نیست ، بلکه تفاوت بین این دو ، بیشتر در نوع نگاه به یادگیری می باشد . فناوری اطلاعات ، محیطی را برای یادگیرنده فراهم می سازد تا او به گونه فعال و از طریق تعامل با افراد و منابع گوناگون ، فرضیه های خود را بیازماید و دانش خود را شکل دهد. در آموزش ضمن خدمت بطور مجازی بایستی توجه داشت که بافت فرهنگی ، اساسی ترین حامی یا مانع هرگونه تغییرات در بعضی از جوامع ، ویژگیهای فرهنگی اجتماعی زمینه مناسبی را برای ورود فناوری های جدید فراهم میکنند ضمن تاکید بر تأثیر اساسی بافت فرهنگی برای طرفداری از ورود فناوری به تربیت کارکنان ، عناصر اصلی آن شامل : دیدگاه مشترک اعضای گروه، میزان دسترسی به فناوری ، صلاحیت حرفه ای مربیان ، همکاری فنی ، نوع نگاه به تدریس ، و ارزیابی خط مشی های پشتیبان بایستی مورد توجه قرار گیرد ( شمس ، ۱۳۸6 : 38). از آنجا كه آموزش هاي ضمن خدمت به عنوان يكي از اصلي ترين پايه هاي انطباق پذيري كاركنان با وظايف و شغل خود و متناسب شدن با نيازهاي سازمان محسوب مي گردد، لذا وجود هرگونه انحراف و كج روي در آن، شالوده و شاكله نظام آموزشي را زير سؤال برده و ضررهاي عديده اي را در ابعاد فردي، سازماني و اجتماعي در قالب الگوهاي نتيجه گر (محصول، خروجي و پيامد) به بار آورده و انجام صحيح آموز شهاي ضمن خدمت سبب بهبود انجام كار، كاهش هزينه هاي اضافي، افزايش بهره وري، پرورش استعدادها و افزايش علاقه به ادامه خدمت و مواردي همانند خواهد بود. پس مسئله اصلی این پژوهش یافتن این پاسخ می باشد که برگزاري آموزش ضمن خدمت به شيوه مجازي مي تواند باعث بهبود بهره وري در سازمان صدا و سیما گردد

ضرورت و اهميت پژوهش

پیشرفت شگرف و عمیق در علوم و فنون گوناگون و تاثیرات آن در عرصه های مختلف و فعالیتهای اداری و خدماتی موسسات و سازمانها ، نیاز به آموزش و بهسازی نیروی انسانی شاغل در یک سازمان را افزایش داده و ضروری ساخته می باشد. مطالعه ها نشان داده اجرای دوره های آموزشی (ضمن خدمت) باعث تاثیر و افزایش بهره وری شده ، از طرفی کارایی را بالا برده و سطح توانایی کارکنان را افزایش می دهد و همچنین عملکرد را بهبود بخشیده و آنها را برای مسئولیت های مهمتر در آینده آماده می کند.

اما برگذاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به شیوه حضوری مشکلاتی را در بر داشته و همچنین با ظهور رایانه و امکاناتی که در احتیار می گذارد آموزشهای مجازی رشد قابل توجهی داشته می باشد(فتحی واجارگاه و پرداختچی، 1390 : 59). لذا با در نظر داشتن تغییرات سریعی که در محیط پیرامون در حال شکل گیري می باشد، اجراي نظام هاي مجازي به مقصود ارایه خدمات و فن آوري هاي جدید در زمینه ي تدریس و یادگیري به صورت یک نیاز اساسی مطرح شده می باشد.

در نتیجه ضرورت و اهمیت موضوع به این موارد تصریح می کند که آموزش هاي ضمن خدمت به عنوان يكي از اصلي ترين پايه هاي انطباق پذيري كاركنان با وظايف و شغل خود و متناسب شدن با نيازهاي سازمان محسوب مي گردد و از آنجایی که برگذاری دوره های حضوری دارای معضلات و موانعی می باشد و اینکه برگذاری دوره های مجازی به تازگی شروع شده و ممکن می باشد بهره وری لازم برای کارمند را نداشته باشد.

هدف اصلي پژوهش

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ارتباط رضايت از آموزش ضمن خدمت به شيوه مجازي بر بهره وري سازمان صدا و سیما می باشد.

هدف هاي فرعي تحقيق

  • تعیین ارتباط رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وتوانایی انجام کار کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین ارتباط رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درک و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین ارتباط رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و طرفداری سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین ارتباط رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین ارتباط رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و بازخورد کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین ارتباط رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان سازمان صدا و سیما.
  • تعیین ارتباط رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و سازگاری کارکنان سازمان صدا و سیما

فرضیه های تحقيق

فرضیه اصلی

بین رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و بهروری کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط هست.

فرضیه های فرعی

بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و توانایی کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط هست.

بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و درك و شناخت شغل کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط هست.

بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی وحمایت سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط هست.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و انگیزش کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط هست.

بین میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و بازخورد کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط هست.

میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و اعتبار کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط معناداری هست.

میزان رضایت از آموزش ضمن خدمت به شیوه مجازی و سازگاری کارکنان سازمان صدا و سیما ارتباط معناداری هست.

تعاريف مفهومي و عملياتي

ضمن خدمت مجازي (تعريف مفهومي): آموزشي می باشد كه در جهت بهبود نظامدار ومداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارت و رفتارهایی که به رفاه آنها و سازمان محل خدمتشان کمک نماید و سبب افزایش کارایی در شغل فعلی و کسب شرایط بهتر براي احراز مقامات بالاتر گردد.

ضمن خدمت مجازي (تعريف عملياتي): در پژوهش حاضر عبارت می باشد از امتیاز حاصل از پاسخ آزمودنی ها به سوالات درج شده درمورد شرکت در دوره های اموزش ضمن خدمت مجازی در پرسشنامه محقق ساخته .

بهره وري (تعريف مفهومي): سازمان بین اللملی کار بهره وری را این گونه تعریف می کند که بهره وری عبارت می باشد از ارتباط بین ستاده حاصل از یک سیستم تولید با داده های به کاررفته برای تولید آن ستاده ؛ که داده ها می توانند زمین ، سرمایه ، نیروی کار و عوامل دیگر باشند

بهره وري (تعريف عملياتي): مقصود از بهره وري در پژوهش حاضر نمره اي می باشد كه آزمودني از پرسشنامه 26 سوال ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983) بدست مي آورد . اين پرسشنامه شامل اين خرده مقياسها مي باشد. توانايي ،درك و شناخت شغل، حمايت سازماني ، انگيزش، بازخورد ، اعتبار و سازگاري.

توانایی: مقصود از توانایی در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی می باشد که در سوالات 1 ، 2 و3 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

درك و شناخت شغل: مقصود از درک و شناخت شغل در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی می باشد که در سوالات 4 ، 5 ، 6 و 7 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

حمايت سازماني : مقصود از طرفداری سازمانی در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی می باشد که در سوالات 8 ، 9 ، 10 و 11 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

انگيزش: مقصود از انگیزش در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی می باشد که در سوالات 12 ، 13 ، 14 و 15 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

بازخورد : مقصود از بازخورد در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی می باشد که در سوالات 16 ، 17 ، 18 و 19 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

اعتبار : مقصود از اعتبار در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی می باشد که در سوالات 20 ، 21 ، 22 و 23 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

سازگاري: مقصود از سازگاری در این پژوهش مجموع خرده مقیاسهایی می باشد که در سوالات 24 ، 25 و 26 مورد سنجش قرار گرفته می باشد.

تعداد صفحه :104

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***