No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع محل سکونت، ماشین بردار پشتیبان، بهینه سازی

نامعلوم و مستتر در پوشش گیاهی ایجاد می‌کنند تا از شناسایی توسط شکارچیان جلوگیری نمایند.در این میان برخی از پرندگان خود را از دردسر هر گونه لانه سازی و وظایف والدین رهانیده و به نوعی زیرکی جهت پرورش جوجه های Read more…

By yyoozita, ago
No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع داده کاوی، خودبازگشتی، انحراف معیار

جدول3-1 به جای استفاده از ضرایب ویولت توصیه شده است]35] [23[. ویژگی های موجک استخراج شده انرژی درصد انرژی طول سیگنال واریانس ضرایب ویولت انحراف معیار ضرایب ویولت مقدار حداکثرتوزیع داده ها انحراف داده ها انحراف استاندارد میانگین داده ها Read more…

By yyoozita, ago
No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع ماشین بردار پشتیبان، مدل ترکیبی، مورفولوژی

م طبقه‌بندی ارائه شده می تواند با آموزش ساختارهای شبکه بهینه به تغییرات اساسی در الگوهای ECG یک بیمار خاص سازگار شده و بنابراین می‌تواند به درصد دقت‌های بالاتری در دسته داده‌های بزرگ دست پیدا کند. بر روی کل داده‌های Read more…

By yyoozita, ago
No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع شبکه عصبی، طبقه بندی، شبکه عصبی فازی

تحريك به ناحيه ديگري از سلول‌هاي الكتريكي تحت عنوان “گره دهليزي- بطني “، كه در بالاي بطن‌ها واقع شده است، منتقل مي‌گردد. اين گره به شكل يك ايستگاه تأخيري در مسير تحريك عمل مي‌كند و اجازه مي‌دهد دهليزها به طوركامل Read more…

By yyoozita, ago
No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان، الکتروکاردیوگراف

تقدیر و سپاسگزاری سپاس بی حد و حصر خدای را که خوان نعمت بی دریغش همه ما بندگان را در بر گرفته و با نور وجودی ذات متعال خود، ما خاک نشینان را از پستوهای تاریکی و ضلالت بسوی دانایی، Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی نرم افزار، پرسش نامه، سپرده ها

جنبه هدف کاربردي است. 3- 3. متغيرهاي پژوهش و الگوي مفهومي پژوهش منظور طراحي الگوي مفهومي پژوهش ابتدا کليه معيارهاي موجود در ادبيات نظري استخراج گرديد، سپس با استفاده از نظرات اساتيد راهنما و مشاور و همچنين متخصصين و خبرگان Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی روش پژوهش، سپرده ها، ترازنامه

بدنه بين نمايندگي‌هاي رسمي که وکالت دارند تا قوانين وسياست‌گذاريهاي واحد معيارها واستانداردها را تعريف کرده شيوه‌هاي متداول فدرال بر موسسات مالي را گزارش دهد گرچه FFIEC موجب ايجاد درجه? بالاتري از تعديل بين نمايندگي‌ها وشعب بانکها شده‌است قوانين و Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی سپرده ها، بازرگانان، سهامداران

به انجام امور مالي موسسات بازرگاني وابستخ به شوروي و مبادلات بين دو كشور بوده است(فرجي ،1383). بانك سپه : اين بانك كه در حقيقت اولين در حقيقت اولين بانك ايراني مي باشد، در سال1304با سرمايه و وجوه صندوق بازنشستگي Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با واژگان کلیدی استقراض، سپرده ها، اوراق قرضه

?- خالص ساير اقلام در بانك مركزي ?- ذخيره قانوني ?- ذخاير اضافي ( شريفي رناني ،1389). همچنين عواملي كه موجب رشد ضريب فزاينده نقدينگي مي‌شود عبارتند از: M2=m1+شبه پول M1=سپرده هاي جاري +اسکناس و مسکوک در دست مردم 1- Read more…

By yyoozita, ago