No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره بخش مرکزی، بخش مرکزی شهر، میراث فرهنگی

۱۳۵۶ با شماره ثبت ۱۴۱۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. موزه بابل:این ساختمان در سال ۱۳۷۴‬با کاربری فرهنگی در اختیار میراث فرهنگی مازندران قرار گرفت و پس از احیا، مرمت و بازپیرایی در بهمن سال ۱۳۷۵‬به Read more…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره کاروانسرا، بخش مرکزی شهر، بخش مرکزی

بابلکنار،درون‌کلا سینما و تئاتر سینما را در مازندران با بابل می شناسند چرا که اولین سینمای شمال کشور در سال ١٣٠٧ در بابل ساخته شد و پس از آن نیز سینماهای دیگری در بابل ساخته شد و تا مدت ها، هیچ Read more…

By yyoozita, ago